Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 22-4 -29/4/2022

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 22/4 - 29/4/2022 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 22/4 - 29/4/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
29/04/2022 5:15:00 5:45:00 CN Cty An Bình
29/04/2022 5:15:00 5:45:00 PX May 6
24/04/2022 6:00:00 6:30:00 một phần P.Bửu Long
24/04/2022 6:00:00 6:30:00 một phần P.Bửu Long
23/04/2022 6:30:00 7:00:00 Mất điện Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai
25/04/2022 7:30:00 9:15:00 (Mất điện một phần KP 6 – P.tam Hiệp)
26/04/2022 7:30:00 9:15:00 (Mất điện một phần KP7 – P.Thống Nhất)
28/04/2022 7:30:00 9:15:00 (Mất điện một phần KP 8 – P.An Bình)
29/04/2022 7:30:00 12:00:00 (Mất điện một phần KP3 – P.Tam Hòa)
23/04/2022 8:00:00 15:00:00 Mất điện TBA TDTT Đồng Nai – Một phần KP10 – P.Tân Phong
23/04/2022 8:00:00 15:00:00 Mất điện MBA QL25 – Một phần KP10 – P.Tân Phong
24/04/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần KP1 – P.Hòa Bình, KP1 – P.Quang Vinh, KP1 – P.Thanh Bình
25/04/2022 8:00:00 12:00:00 (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tam Hòa)
25/04/2022 8:00:00 16:00:00 (Mất điện một phần KP Nhất Hòa – P.Hiệp Hòa)
25/04/2022 8:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần KP Nhất Hòa – P.Hiệp Hòa)
27/04/2022 8:00:00 12:00:00 (Mất điện một phần KP 4, 5 – P.Thống Nhất)
29/04/2022 8:00:00 16:00:00 (Mất điện một phần KP1, 2 – P.An Bình)
25/04/2022 9:30:00 11:15:00 (Mất điện một phần KP 9, 11 – P.Tân Phong)
26/04/2022 9:30:00 11:15:00 (Mất điện một phần KP7 – P.Thống Nhất)
28/04/2022 9:30:00 11:15:00 (Mất điện một phần KP 2 – P.Bình Đa)
29/04/2022 9:45:00 11:30:00 (Mất điện một phần KP6 – P.Tam Hiệp)
29/04/2022 13:00:00 16:00:00 (Mất điện một phần KP3 – P.Tam Hòa)
25/04/2022 13:30:00 15:15:00 (Mất điện một phần KP 9, 11 – P.Tân Phong)
25/04/2022 13:30:00 16:30:00 (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tam Hòa)
28/04/2022 13:30:00 15:15:00 (Mất điện một phần KP 4 – P.Bình Đa)
23/04/2022 16:30:00 17:00:00 Mất điện Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
23/04/2022 8:00:00 12:00:00 ấp 4, 5, 10 -xã gia canh
27/04/2022 8:00:00 10:00:00 Ấp Hiệp lực - TT ĐQ- huyện Định Quán.
28/04/2022 8:00:00 10:30:00 Ấp đồn điền 2&3- xã túc Trưng; Ấp bình hòa, thái hòa, ấp 1&2, ấp chợ- Xã Phú Túc - huyện Định Quán.
25/04/2022 8:15:00 11:00:00 Ấp Phú Thạch - Xã Phú Trung; Ấp Phú Tân-xã Phú Bình - huyện Tân Phú.
26/04/2022 8:15:00 11:00:00 Ấp 1&2 - xã Phú Ngọc- huyện Định Quán..
25/04/2022 8:30:00 12:00:00 TBA Khách Hàng.
23/04/2022 8:45:00 10:45:00 Ấp 1 - xã Phú Lợi và Ấp 1, Ấp 3 - xã Phú Vinh - huyện Định Quán
25/04/2022 8:45:00 11:45:00 Ấp Phú Lâm 3-4-xã Phú Sơn - huyện Tân Phú.
26/04/2022 8:45:00 11:45:00 Ấp 1-2 - xã Phú Ngọc- huyện Định Quán.
27/04/2022 10:15:00 12:45:00 Ấp Hòa thuận- Xã Ngọc Định; Ấp 5 - xã Phú ngọc- huyện Định Quán.
28/04/2022 10:45:00 12:45:00 Ấp Suối Rút - Xã Phú Túc - huyện Định Quán.
25/04/2022 13:15:00 17:00:00 TBA Khách Hàng.
25/04/2022 14:15:00 16:45:00 Ấp Phương mai 1-2-xã Phú Lâm - huyện Tân Phú.
26/04/2022 14:15:00 16:15:00 Ấp 7 - xã Phú Ngọc- huyện Định Quán.
27/04/2022 14:15:00 16:45:00 Ấp Hòa Trung- Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
28/04/2022 14:15:00 16:45:00 Ấp thống nhất, phú thọ, phú tân - Xã Phú Cường - huyện Định Quán.
25/04/2022 14:30:00 17:00:00 Ấp Phú Cường, Phú Kiên, Phú Lập, Phú Thành -xã Phú Bình - huyện Tân Phú.
26/04/2022 14:30:00 17:00:00 Ấp 7- xã Phú Ngọc- huyện Định Quán.
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
26/04/2022 7:45:00 10:15:00 Khu phố Trần Hưng Đạo - Thị trấn Dầu Giây
27/04/2022 7:45:00 11:15:00 Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc
27/04/2022 7:45:00 9:45:00 Ấp Dốc Mơ 1 xã Gia Tân 1
27/04/2022 10:45:00 12:45:00 Ấp Dốc Mơ 1,2,3 - xã Gia Tân 1
26/04/2022 13:30:00 15:30:00 Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG KHÁNH
24/04/2022 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KCN Suối Tre phường Suối Tre, xã Bình Lộc TP Long Khánh.
28/04/2022 8:00:00 10:00:00 Mất điện tổ 1,17,11,3,6,9 ấp Bàu Trâm xã Bàu Trâm TP Long Khánh
27/04/2022 8:30:00 10:30:00 Mất điện khách hàng Chủng viện 1
28/04/2022 8:30:00 10:30:00 Mất điện khách hàng Ngân Hàng HD
28/04/2022 10:30:00 12:00:00 Mất điện khách hàng CS Hồng Trâm
28/04/2022 12:30:00 14:00:00 Mất điện khách hàng CS Phát tài
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
24/04/2022 6:00:00 6:30:00 Một phần Ấp Quảng Phát, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; một phần Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần Ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom
23/04/2022 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp 3, 7, 8, xã Sông Trầu; một phần ấp Suối Tiên, ấp Cây Điệp, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom
23/04/2022 7:30:00 16:00:00 Một phần ấp Cây Điệp, Ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; Ấp Tân Thành, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom
23/04/2022 7:30:00 16:00:00 Một phần ấp Cây Điệp, Ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; Ấp Tân Thành, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom
23/04/2022 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3, 7, 8, xã Sông Trầu; một phần ấp Suối Tiên, ấp Cây Điệp, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom
24/04/2022 22:00:00 22:30:00 Một phần Ấp Quảng Phát, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; một phần Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần Ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC LONG THÀNH
24/04/2022 6:30:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Khu Dân Tộc Stiêng ấp 4 xã Tân Hiệp
24/04/2022 6:30:00 16:30:00 Thành Phố Biên Hòa: Một phần khu Long Đức 2 - Phường Tam Phước
24/04/2022 6:30:00 11:30:00 - Huyện Long Thành: Xã Tân Hiệp, một phần ấp 1C xã Phước Thái
24/04/2022 6:30:00 11:30:00 - Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã An Phước, một phần khu 15 xã Long Đức; Thành Phố Biên Hòa: Một phần khu Long Đức 1 - Phường Tam Phước, một phần khu Tân Lập - Phường Phước Tân
24/04/2022 6:30:00 11:30:00 Thành Phố Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1, một phần khu phố Long Đức 2 - Phường Tam Phước
23/04/2022 7:45:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ Tải trạm 400kVA Cty CP Khuôn Mẫu Vina
24/04/2022 8:00:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ Tải Công ty Olympus sau trụ 57/1 tuyến 476 Teco
28/04/2022 8:00:00 12:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Mai 2 - Phường Phước Tân
27/04/2022 8:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Khánh 1 - Phường Tam Phước
23/04/2022 10:30:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ Tải trạm 630kVA Cty TNHH V.P.S
24/04/2022 10:30:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ Tải trạm 1250kVA Cty Chosun Vina
28/04/2022 13:30:00 17:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
23/04/2022 6:00:00 17:00:00 06h00 - 17h00 : Một phần các ấp Bình Minh, Việt Kiều thuộc các xã Suối Cát, Xuân Hiệp.
24/04/2022 6:00:00 17:00:00 06h00 - 17h00 : Một phần các ấp Bình Minh, Việt Kiều thuộc các xã Suối Cát, Xuân Hiệp.
26/04/2022 6:00:00 17:00:00 06h00 - 17h00 : - Một phần ấp 2 - xã Xuân Hưng. - Các trạm khách hàng Nguyễn Văn Tâm, Trại Chăn Nuôi Hà Phương 1 và nhánh năng lượng mặt trời Cường Thịnh Solar 07h30 - 17h00 : Hộ gia đình ông Đào Văn Thành (trạm Đào Văn Thành) - xã Xuân Hưng.
26/04/2022 8:00:00 17:00:00 08h00 - 17h00 : - Một phần các ấp 3, 3A - xã Xuân Hưng; - Các trạm khách hàng Trần Khắc Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ký, Tăng Văn Cường, Hoàng Văn Lương, Đậu Bá Kỳ, Nguyễn Trung, Nguyễn Đình Tâm, Lê Minh Hoàng, Phan Thị Lộc, Nguyễn Trọng Thanh, Ngô Đức Thắng, Nguyễn Phùng Hoàng, Trương Hữu Minh, Đào Sỹ Quân, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hà Nam Bách Solar 1, Hà Phương Solar, Công ty Hà Phương 4, Công ty Huy Hoàng Quân 1, Hoàng Thị Vui, Công ty Hà Phương 3, Công ty Hà Phương 5, Cao Tốc Xuân Hưng - xã Xuân Hưng
29/04/2022 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần các ấp Gia Tỵ, Phượng Vỹ - xã Suối Cao
ĐIỆN LỰC HUYỆN NHƠN TRẠCH
28/04/2022 8:00:00 9:15:00 Một phần khu phố Phước Kiểng - Thị trấn Hiệp Phước
29/04/2022 8:00:00 9:15:00 Một phần khu phố Mỹ Khoan - Thị trấn Hiệp Phước
27/04/2022 8:30:00 9:45:00 Một phần ấp 5 - xã Long Thọ
28/04/2022 9:30:00 10:45:00 Một phần khu phố Phước Kiểng - Thị trấn Hiệp Phước
29/04/2022 9:30:00 10:45:00 Một phần khu phố Mỹ Khoan - Thị trấn Hiệp Phước
27/04/2022 10:00:00 11:15:00 Một phần ấp 5 - xã Long Thọ
27/04/2022 13:00:00 14:15:00 Một phần khu phố Phước Lai - Thị trấn Hiệp Phước
28/04/2022 13:00:00 14:15:00 Một phần khu phố Phước Kiểng - Thị trấn Hiệp Phước
29/04/2022 13:00:00 14:15:00 Một phần khu phố Mỹ Khoan - Thị trấn Hiệp Phước.

TRUNG HIẾU