Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 28/11-04/12/2021

Tử vi thứ 7 ngày 14/3/2020 báo rằng mỗi con giáp đều có những cơ hội và may mắn khác nhau. Vì vậy, trong ngày hôm nay Top 3 giáp sau sẽ đạt được may mắn song đôi.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 28/11-04/12/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA
28/11/21 6:00:00 18:00:00 (Mất điện một phần Công ty TNHH Pouchen VN – P.Hóa An)
28/11/21 6:00:00 6:30:00 (Mất điện một phần KP2 - P.Bửu Hòa, KP Đồng Nai – P.Hóa An)
01/12/21 6:30:00 7:30:00 Mất điện một phần KP7 - P.Thống Nhất
28/11/21 17:50:00 18:20:00 (Mất điện một phần KP2 - P.Bửu Hòa, KP Đồng Nai – P.Hóa An)
28/11/21 17:50:00 18:20:00 (Mất điện một phần KP1, 2 - P.Bửu Hòa)
28/11/21 8:00:00 12:00:00 Mất điện một phần KP Tam Hòa – P.Hiệp Hòa
28/11/21 8:00:00 13:00:00 Mất điện một phần KP1, 4 - P.An Bình, KP4 – P.Bình Đa
28/11/21 6:00:00 6:30:00 (Mất điện một phần KP1, 2 - P.Bửu Hòa)
ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT
30/11/21 7:00:00 15:00:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện
01/12/21 7:15:00 9:15:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
01/12/21 8:00:00 12:00:00 Ấp Nam Sơn - xã Quang Trung
28/11/21 8:00:00 12:00:00 Ấp Lộ 25, 94 - xã Hưng Lộc
28/11/21 7:30:00 17:00:00 Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3 - xã Gia Tân 1; Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3
01/12/21 13:45:00 16:45:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
ĐIỆN LỰC TRỊ AN
28/11/21 7:00:00 18:00:00 Một phần ấp Ông Hường và một phần ấp 6-7, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu
28/11/21 7:00:00 18:00:00 Một phần ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu.
01/12/21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp 1 và một phần ấp 3, xã Tân An huyện Vĩnh Cửu
01/12/21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Cây Xoài và một phần ấp Bình Chánh xã Tân An huyện Vĩnh Cửu
28/11/21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp 2 và một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC LONG KHÁNH
30/11/21 11:00:00 13:00:00 Mất điện xã Bình Lộc, ấp Bàu Cối xã Bảo Quang, ấp Suối Chồn phường Bảo Vinh TP Long Khánh.
28/11/21 7:30:00 17:00:00 Mất điện khách hàng Cty CP Kết Cấu Thép Atad Đồng Nai
28/11/21 7:30:00 11:30:00 - Mất điện một phần KCN Long Khánh, phường Suối Tre, Bình Lộc TP Long Khánh.
28/11/21 7:30:00 17:00:00 Mất điện khách hàng Cty CP Kết Cấu Thép Atad Đồng Nai
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
01/12/21 11:00:00 14:00:00 11h00 - 14h00: Một phần ấp Tân Bình 1 - xã Lang Minh.
01/12/21 13:00:00 17:00:00 Cơ sở gạch Long Chi
01/12/21 8:00:00 12:00:00 Cơ sở gạch Hiệp Nguyễn
28/11/21 6:00:00 17:00:00 - Khu vự cấp 2 và một phần ấp 3 - xã Xuân Hòa (đường vô Soocbabuông); - Các trạm khách hàng Trại Cai nghiện Xuân Hòa, Cơ Sở Phan Thành Tâm, Cơ Sở Phan Thành Tâm 2, Cơ sở Hồ Sơn Tư, Khổ qua rừng Xuân Hòa, Trại gà Vi Cẩm Tú, Phạm Tấn Phong, Cường Thuận IDICO, Công ty Nguyễn Thiên Phúc, Cty Thức Uống Gạo, Công Ty Cổ Phần Eastwood Energy - xã Xuân Hòa.
29/11/21 13:00:00 14:30:00 Cơ sở Trần Văn Tân
29/11/21 11:00:00 14:00:00 Một phần ấp Bưng Cần - xã Bảo Hòa.
30/11/21 11:00:00 14:00:00 Một phần các ấp Bưng Cần - xã Bảo Hòa; Bình Hòa - xã Xuân Phú.
28/11/21 6:30:00 17:30:00 06h30 - 17h30 : - Một phần khu 4, 8 - thị trấn Gia Ray; - Một phần các xã Xuân Hiệp, Suối Cát (khu vực từ ngã ba Bưu Điện về tớ ngã ba Bảo Chánh); - Riêng các khách hàng khu vực từ ngã ba Bưu Điện tới Cầu Suối Cát nằm bên hướng Trung Tâm Y tế huyện Xuân Lộc không mất điện.
29/11/21 9:15:00 10:00:00 K3-1
30/11/21 13:30:00 15:00:00 Nguyễn Hòa Nguyễn
28/11/21 8:00:00 15:30:00 08h00 - 15h30: - Một phần các ấp Trung Hiếu, Trung Tín, Trung Nghĩa, Bàu Sen - xã Xuân Trường (khu vực đường Bàu Sen); - Các trạm khách hàng Công ty Lê Đức Tiến, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 1, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 2, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 3, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 4, Công ty Duy Cường, Trại CN Hoàng Thịnh, Công ty Hoàng Thịnh 2, Công ty Vinh Quang Việt, Công ty Vinh Quang Việt 1.
28/11/21 10:00:00 13:30:00 10h00 - 13h00: Một phần các ấp 4, 6 - xã Xuân Tâm.
30/11/21 8:00:00 12:00:00 CS gạch Tuynel Xuân Lộc
ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUÁN
28/11/21 9:00:00 12:00:00 Ấp 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú và ấp 4 - xã Phú Lộc - huyện Tân Phú.
30/11/21 8:00:00 16:45:00 Ấp 5, 7, 8 - xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú .
28/11/21 8:00:00 17:00:00 Ấp 4, 5 Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
ĐIỆN LỰC LONG THÀNH
28/11/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Xã Phước Bình, xã Phước Thái, xã Tân Hiệp; KCN Gò Dầu (trừ Cty Super Lân) một phần Xã Long Phước.
30/11/21 6:30:00 8:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 5 xã Tam An, một phần ấp 1,2 xã An Phước.
01/12/21 6:30:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Khu TT Lắp Máy 45 -Ấp Xóm Gốc xã Long An
28/11/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: xã Phước Bình, xã Phước Thái, xã Tân Hiệp; KCN Gò Dầu (trừ Cty Super Lân).
30/11/21 6:30:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 1,2 xã An Phước
28/11/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: xã Phước Bình, xã Phước Thái, xã Tân Hiệp; KCN Gò Dầu (trừ Cty Super Lân).
30/11/21 7:00:00 18:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 4 - xã Tam An
29/11/21 7:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần khu Phước Thuận - Thị trấn Long Thành.
29/11/21 12:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần khu Cầu Xéo - Thị trấn Long Thành.
28/11/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: xã Phước Bình, xã Phước Thái, xã Tân Hiệp; KCN Gò Dầu (trừ Cty Super Lân).
30/11/21 6:30:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 5 xã Tam An
29/11/21 12:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần khu Cầu Xéo - Thị trấn Long Thành.
28/11/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: xã Phước Bình, xã Phước Thái, xã Tân Hiệp; KCN Gò Dầu (trừ Cty Super Lân).
28/11/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: xã Phước Bình, xã Phước Thái, xã Tân Hiệp; KCN Gò Dầu (trừ Cty Super Lân).
30/11/21 7:00:00 18:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 4 - xã Tam An
01/12/21 6:30:00 8:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 1, một phần ấp Xóm Gốc, ấp Xóm Trầu -Xã Long An.
28/11/21 5:50:00 18:00:00 Huyện Long Thành: Xã Long Phước, xã Bàu Cạn.
28/11/21 5:50:00 18:00:00 Huyện Long Thành: Xã Long Phước, xã Bàu Cạn.
28/11/21 6:30:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Xã Phước Bình, xã Phước Thái, xã Tân Hiệp; KCN Gò Dầu (trừ Cty Super Lân) một phần Xã Long Phước.
ĐIỆN LỰC NHƠN TRẠCH
28/11/21 7:00:00 17:00:00 trạm Vĩnh Thanh 19
28/11/21 6:00:00 18:00:00 xã Phú Hội
28/11/21 6:00:00 17:00:00 Thị trấn Hiệp Phước (Trừ một phần Khu phố Phước Lai); xã Phước Thiền; một phần ấp 1, một phần ấp 2-xã Long Thọ; xã Phú Hội; phụ tải dọc đường 25C, đường Đ7 KCN Nhơn Phú.
28/11/21 6:00:00 17:00:00 Thị trấn Hiệp Phước (Trừ một phần Khu phố Phước Lai); xã Phước Thiền; một phần ấp 1, một phần ấp 2-xã Long Thọ; xã Phú Hội; phụ tải dọc đường 25C, đường Đ7 KCN Nhơn Phú.
28/11/21 7:00:00 17:00:00 trạm Vĩnh Thanh 19A
27/11/21 5:30:00 6:00:00 Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội.
28/11/21 5:15:00 5:30:00 Mất điện trạm 3x37,5kVA PCCC KCN NT
28/11/21 6:00:00 17:00:00 Thị trấn Hiệp Phước (Trừ một phần Khu phố Phước Lai); xã Phước Thiền; một phần ấp 1, một phần ấp 2-xã Long Thọ; xã Phú Hội; phụ tải dọc đường 25C, đường Đ7 KCN Nhơn Phú.
28/11/21 6:00:00 17:00:00 Thị trấn Hiệp Phước (Trừ một phần Khu phố Phước Lai); xã Phước Thiền; một phần ấp 1, một phần ấp 2-xã Long Thọ; xã Phú Hội; phụ tải dọc đường 25C, đường Đ7 KCN Nhơn Phú.
28/11/21 7:00:00 17:00:00 trạm Vĩnh Thanh 18
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
28/11/21 13:00:00 17:00:00 Ấp Lò Than xã Bảo Bình (Trạm Lò Than 3).
29/11/21 7:30:00 16:30:00 - Ấp 11, 12 Xã Xuân Tây.
28/11/21 8:00:00 16:00:00 Ấp 1 Xã Sông Nhạn
28/11/21 8:00:00 12:00:00 Ấp Láng Lớn xã Xuân Mỹ (Trạm Xuân Mỹ 4A)
ĐIỆN LỰC TRẢNG BOM
28/11/21 7:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Quảng Phát, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; một phần Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần Ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom
28/11/21 7:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Quảng Phát, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; một phần Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần Ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom
30/11/21 10:30:00 13:30:00 Một phần ấp 4, xã An Viễn
01/12/21 10:30:00 13:30:00 Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa
28/11/21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom
28/11/21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, xã An Viễn; Một phần ấp Tân Hưng, Tân Đạt, Tân Phát, Tân Thịnh, xã Đồi 61; Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom
28/11/21 6:00:00 18:00:00 Một phần Ấp Quảng Phát, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; một phần Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần Ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC CHI NHÁNH BIÊN HÒA 2
29/11/21 11:00:00 13:00:00 Một Phần KP4, 5, 5A P. Trảng Dài
30/11/21 11:00:00 13:00:00 Một Phần KP2 P. Trảng Dài
01/12/21 11:00:00 13:00:00 Công ty TNHH MTV Dệt Đại Thuấn
30/11/21 11:00:00 13:00:00 Một Phần KP2 P. Trảng Dài
29/11/21 11:00:00 13:00:00 Một Phần KP5 P. Trảng Dài
01/12/21 11:00:00 13:00:00 Một Phần KP3 P. Trảng Dài. UBND Phường Trảng Dài.
28/11/21 8:00:00 16:00:00 Một phần KP8 P. Long Bình

MAI UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương