Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 5/8-11/8/2022

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 5/8-11/8/2022 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 5/8-11/8/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
9/8/2022 6:00:00 6:30:00 Mất điện một phần 4 - P.Bình Đa, KP1, 2, 3, 4, 12 - P.An Bình
7/8/2022 6:30:00 7:30:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Dọc trên Đường 5, 9)
6/8/2022 7:00:00 10:00:00 một phần P. Tam Hòa
6/8/2022 7:00:00 10:00:00 một phần P. Tam Hòa
6/8/2022 7:00:00 7:30:00 một phần P.Tam Hòa, P.Tam Hiệp
8/8/2022 7:30:00 9:15:00 Mất điện một phần KP1 – P.Tân Hạnh
9/8/2022 7:30:00 9:15:00 Mất điện một phần KP3 – P.Tam Hòa
11/8/2022 7:30:00 9:15:00 (Mất điện một phần Trung Đoàn 935 – P.Tân Phong)
8/8/2022 8:00:00 14:00:00 Mất điện một phần KP3, 4 – P.Tân Hạnh
10/8/2022 8:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần KP6 – P.Tam Hiệp)
6/8/2022 9:30:00 10:00:00 một phần P.Tam Hòa, P.Tam Hiệp
9/8/2022 9:30:00 11:15:00 Mất điện một phần KP2, 3 – P.Tân Phong
11/8/2022 9:30:00 11:15:00 (Mất điện một phần Trung Đoàn 935 – P.Tân Phong)
11/8/2022 13:30:00 15:15:00 (Mất điện một phần Trung Đoàn 935 – P.Tân Phong)
7/8/2022 16:00:00 17:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Dọc trên Đường 5, 9)
7/8/2022 17:00:00 17:30:00 (Mất điện một phần KP7, 8 P.An Bình, một phần KCN Biên Hòa 1 – Dọc trên 11)
ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT
10/8/2022 7:40:00 11:20:00 Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc
11/8/2022 7:45:00 9:45:00 Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3
10/8/2022 8:00:00 13:00:00 Ấp Hưng Thạnh, Hưng Nhơn- xã Hưng Lộc
11/8/2022 9:00:00 11:00:00 Ấp Bạch Lâm 1, 2 - xã Gia Tân 2
11/8/2022 9:45:00 11:45:00 Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm
11/8/2022 12:45:00 14:45:00 Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung
10/8/2022 14:30:00 16:30:00 Ấp Bạch Lâm 1, 2 – Xã Gia Tân 2.
11/8/2022 14:45:00 16:45:00 Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm
ĐIỆN LỰC TRỊ AN
5/8/2022 8:00:00 12:00:00 Một phần Kp5 và một phần Kp6 TT Vĩnh An (trạm Khu Phố 5)
7/8/2022 8:00:00 9:00:00 Kho K334 - Cục Kỹ Thuật Phòng Không Không Quân
7/8/2022 8:00:00 12:00:00 Một Ấp 1 - xã Thạnh Phú và một phần Cụm Công Nghiệp Thiện Tân - xã Thiện Tân - huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
10/8/2022 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp 1 xã Hiếu Liêm; một phần KP3 TT Vĩnh An
10/8/2022 9:15:00 10:15:00 Một phần ấp 1 xã Mã Đà
7/8/2022 9:30:00 10:30:00 Một phần ấp 2 xã Bình Lợi (trạm Bơm Long Chiến)
10/8/2022 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp 1 xã Hiếu Liêm
7/8/2022 11:00:00 12:00:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú (trạm XL Nước Thải Thạnh Phú)
10/8/2022 13:00:00 14:00:00 một phần KP3 TT Vĩnh An
10/8/2022 14:30:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Trị An
ĐIỆN LỰC LONG KHÁNH
7/8/2022 7:30:00 12:00:00 Mất điện KCN Long Khánh, phường Suối Tre, Bình Lộc TP Long Khánh
7/8/2022 7:30:00 12:00:00 Mất điện KCN Long Khánh, phường Suối Tre, Bình Lộc TP Long Khánh
7/8/2022 7:30:00 17:00:00 Mất điện khu vực đường Quốc Lộ 1 phường Suối Tre TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
5/8/2022 6:00:00 17:00:00 06h00 - 17h00: Một phần xã Xuân Tâm (khu vực Trường bắn Quốc gia KV3, một phần ấp 2 đường vào Trường bắn, các trạm khách hàng Việt Đức, Nông sản Duyên Diện).
8/8/2022 6:30:00 16:30:00 06h30 - 16h30: Một phần áp Bình Hòa - xã Xuân Phú;
9/8/2022 6:30:00 12:30:00 06h30 - 12h30 : Các ấp 2A, 2B, 3A, 3B và một phần ấp 6, 8 - xã Xuân Bắc (khu vực từ ngã 3 Chế Biến về hướng Suối Nho);
9/8/2022 6:30:00 15:00:00 Một phần các ấp 3A, 6 - xã Xuân Bắc.
7/8/2022 8:00:00 16:30:00 08h00 - 16h30: Khu vực ấp Tân Hữu, Tân Hợp - xã Xuân Thành (Tỉnh lộ 766 - đoạn từ quán cơm Hưng Thịnh đến cầu Gia Huynh).
7/8/2022 8:00:00 16:30:00 08h00 - 16h30: Khu vực ấp Tân Hữu, Tân Hợp - xã Xuân Thành (Tỉnh lộ 766 - đoạn từ quán cơm Hưng Thịnh đến cầu Gia Huynh).
9/8/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần các ấp Bưng Cần - xã Bảo Hòa; Bình Hòa - xã Xuân Phú
10/8/2022 8:15:00 15:20:00 Một phần các xã Xuân Hiệp, Suối Cát và một phần Một phần khu 4 - thị trấn Gia Ray (khu vực bên phải Quốc lộ 1A theo hướng từ Bưu điện Xuân Lộc đến Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc)
11/8/2022 8:30:00 9:30:00 Một phần các ấp Bình Minh, Suối Cát 1, Suối Cát 2- xã Suối Cát.
5/8/2022 13:00:00 15:30:00 13h00 - 15h30: Công ty TNHH TM và SX Toàn Xuân Hưng (trạm Toàn Xuân Hưng 3)
8/8/2022 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 4 - xã Xuân Hòa
9/8/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần các ấp Bưng Cần - xã Bảo Hòa; Bình Hòa - xã Xuân Phú
11/8/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần các ấp 1, 2 - xã Xuân Hòa.
ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUÁN
10/8/2022 7:00:00 17:00:00 Ấp ngọc lâm 3, bàu mây, giang điền - xã Phú Thanh - huyện tân phú
9/8/2022 8:00:00 16:30:00 KCN Định Quán, Ấp Phú Quý 2 xã La Ngà - Huyện Định Quán.
11/8/2022 8:00:00 9:45:00 Ấp Hiệp quyết, 114 - TT ĐQ, Ấp 7 xã Gia Canh - huyện Định Quán
8/8/2022 8:15:00 9:15:00 Ấp 6 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
10/8/2022 8:15:00 9:15:00 Ấp 3 - Xã phú lộc- huyện tân phú
10/8/2022 8:15:00 9:45:00 Ấp 3- xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
5/8/2022 8:30:00 9:45:00 Ấp 2 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú.
6/8/2022 8:30:00 11:30:00 Ấp Vĩnh An, Bằng Lăng - Xã La Ngà - Huyện Định Quán
8/8/2022 8:45:00 10:30:00 Ấp 3 - xã Phú Tân, Ấp Suối Soon 2 - xã Phú Vinh - huyện Định Quán.
8/8/2022 9:45:00 11:30:00 Ấp 6 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
10/8/2022 9:45:00 10:45:00 Ấp 3 - Xã phú lộc- huyện tân phú
8/8/2022 10:15:00 12:00:00 Ấp 6-xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú.
11/8/2022 10:15:00 12:00:00 Ấp 5 xã Phú Vinh - huyện Định Quán
10/8/2022 10:30:00 11:45:00 Ấp 5- xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
5/8/2022 13:15:00 15:00:00 Ấp 2 - Xã Phú Lập - Huyện Tân Phú.
8/8/2022 13:15:00 14:15:00 Ấp 6-7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
10/8/2022 13:15:00 15:00:00 Ấp 3-4 xã Phú Ngọc; Ấp Hòa Trung - Xã Ngọc Định - Huyện Định Quán.
11/8/2022 13:15:00 15:00:00 Ấp 1 xã Gia Canh - huyện Định Quán
9/8/2022 13:45:00 16:15:00 Ấp 3, Phú Quý 2-xã La Ngà - huyện Định Quán.
8/8/2022 14:15:00 16:15:00 Ấp 2-xã Tà Lài - huyện Tân Phú.
8/8/2022 14:30:00 15:30:00 Ấp 6-7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán.
5/8/2022 15:15:00 16:30:00 Ấp 3 - Xã Tà Lài - Huyện Tân Phú.
10/8/2022 15:15:00 16:30:00 Ấp 3-4 xã Phú Ngọc; Ấp Hòa Trung - Xã Ngọc Định - Huyện Định Quán.
11/8/2022 15:15:00 16:30:00 Ấp 3-5 xã Phú Lợi - huyện Định Quán
ĐIỆN LỰC LONG THÀNH
9/8/2022 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Tập Phước và Phước Hòa xã Long Phước.
9/8/2022 10:00:00 12:00:00 Một phần ấp 7 xã Phước Bình.
ĐIỆN LỰC NHƠN TRẠCH
7/8/2022 7:30:00 17:30:00 Một phần Ấp Xóm Hố - xã Phú Hội (Khu Trung Tâm hành chính huyện).
5/8/2022 8:30:00 9:45:00 Một phần ấp Cát Lái, một phần ấp Cầu Kê - xã Phú Hữu
ĐIỆN LỰC TRẢNG BOM
6/8/2022 5:00:00 5:30:00 Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; Một phần ấp Bùi Chu, ấp Bắc Hòa, ấp An Chu, ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom
6/8/2022 5:00:00 18:30:00 Một phần ấp Thái Hòa, ấp Ngũ Phúc, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
6/8/2022 5:30:00 6:00:00 Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; một phần ấp Bùi Chu, ấp Phú Sơn, ấp Tân Thành, ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn; một phần ấp Tân Bắc, ấp Tân Bình, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom
6/8/2022 5:30:00 18:30:00 Một phần ấp Thái Hòa, ấp Thanh Hóa, Cụm Công nghiệp VLXD, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
6/8/2022 5:30:00 6:00:00 Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
6/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Hố Nai, ấp Thái Hòa, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
6/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
6/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
6/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
6/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; một phần KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Hưng Long, ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; một phần KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 6:30:00 Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa; một phần ấp Hòa Bình, ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa; một phần ấp Hưng Long, ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp Tân Phát, xã Đồi 61; Một phần khu phố 2, 3, 4 thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần Ấp Tân Đạt, ấp Tân Phát, xã Đồi 61; một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; một phần ấp An Hòa, ấp Nhân Hòa, ấp Nhơn Hòa, ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa; một phần ấp Thuận an, Thuận Trường, xã Sông Thao; một phần ấp Bàu Cá, ấp An Bình, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; một phần KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61; Một phần ấp An Hòa, ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu; một phần KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, H. Trảng Bom
7/8/2022 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
8/8/2022 8:00:00 14:30:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
9/8/2022 8:00:00 14:30:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
9/8/2022 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom
9/8/2022 8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Lộ Đức, ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
10/8/2022 8:00:00 14:30:00 Một phần ấp Tân Hưng, Tân Đạt, xã Đồi 61, H. Trảng Bom
7/8/2022 17:30:00 18:00:00 Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa; một phần ấp Hòa Bình, ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa; một phần ấp Hưng Long, ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom
6/8/2022 18:00:00 18:30:00 Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; Một phần ấp Bùi Chu, ấp Bắc Hòa, ấp An Chu, ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom
6/8/2022 18:00:00 18:30:00 Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; một phần ấp Bùi Chu, ấp Phú Sơn, ấp Tân Thành, ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn; một phần ấp Tân Bắc, ấp Tân Bình, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom
6/8/2022 18:00:00 18:30:00 Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3; một phần ấp Bùi Chu, ấp Phú Sơn, ấp Tân Thành, ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn; một phần ấp Tân Bắc, ấp Tân Bình, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC CHI NHÁNH BIÊN HÒA 2
6/8/2022 6:00:00 6:30:00 Một Phần KP2, 3, 4 P. Tân Hiệp
6/8/2022 7:00:00 10:00:00 Một Phần KP3, 4 P. Tân Hiệp
7/8/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần KCN Agtex Long Bình Một phần KCN Quốc Phòng. Một phần KP6 Phường Long Bình
7/8/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần KCN Agtex Long Bình Một phần KCN Quốc Phòng. Một phần KP6 Phường Long Bình
9/8/2022 8:00:00 17:00:00 Một Phần KP4, 5 P. Tân Hòa. Xã Hố Nai 3. Một phần phụ tải của ĐL Trảng Bom.
11/8/2022 8:00:00 16:30:00 Công ty TNHH Lotte; Công ty TNHH Honda Biên Hòa; Ford Đồng Nai Showroom

TRUNG HIẾU