Lịch cúp điện Hóc Môn từ ngày 18/7 đến 21/7/2020

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Từ ngày 18/7 đến 21/7/2020, Công ty Điện lực Hóc Môn sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Địa điểm Thời gian mất điện Mã trạm/ Mã đường dây
18/7/2020 Một phần ấp Tam Đông, ấp Tam Đông 1 và ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn. Một phần ấp Chánh 1, ấp Mới 1 và ấp Mới 2, xã Tân Xuân. Một phần ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh Từ 9h00 - 13h00 C39FD
Một phần Tân Thới 3 và ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp. Một phần ấp Nhị Tân 1 và ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì Từ 23h00 - 23h15 H29HC
Một phần ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông Từ 9h00 - 9h30 H39CR072D
19/7/2020 Một phần ấp Chánh 2, xã Tân Xuân Từ 9h00 - 9h15 H39BA6
20/7/2020 Một phần ấp 7, xã Xuân Thới Thượng Từ 9h00 - 9h30 B29CR165D
Một phần ấp 7, xã Xuân Thới Thượng Từ 13h30 - 14h00 B29MR129D
Một phần ấp 1 và ấp 6, xã Xuân Thới Sơn Từ 9h00 - 10h30 H29JR140D
21/7/2020 Một phần ấp 7, xã Đông Thạnh Từ 9h00 -10h00 C39BR046D
Một phần ấp 2 và ấp 3, xã Xuân Thới Sơn Từ 9h00 - 9h30 B29MR088D
Một phần ấp Tân Thới 3 và ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp Từ 13h30 - 15h30 H29HR021D

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại 1900545454.

TRÚC BÌNH