Lịch cúp điện Hóc Môn từ ngày 7/10 đến 13/10/2020

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Từ ngày 7/10 đến 13/10/2020, Công ty Điện lực Hóc Môn sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Mã trạm/ Mã đường dây Khu Vực Thời Gian 
7/10/20 H29GR088D Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn Từ 8h30 - 8h50
H29JR036D Một phần ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông Từ 9h30 - 9h50
B29LR085D Một phần ấp Tiền Lân, ấp Tiền Lân 1 và ấp Nam Lân, xã Bà Điểm Từ 10h30 - 10h50
B29MR067D Một phần ấp Tiền Lân và ấp Tây Lân, xã Bà Điểm Từ 11h30 - 11h50
H29FR120D Một phần ấp Thới Tứ và ấp Thới Tứ 1, xã Thới Tam Thôn Từ 14h00 - 14h20
Z19AR053D Một phần ấp 1 và ấp 4 xã Nhị Bình, xã Nhị Bình Từ 9h00 - 11h00
C39BR086D Một phần ấp 1, xã Nhị Bình Từ 14h30 - 15h00
H29CR001D Một phần ấp Thới Tây 2, xã  Tân Hiệp Từ 8h30 - 8h50
H29FR128D Một phần ấp Thới Tứ, ấp Thới Tứ 2 và ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn Từ 9h30 - 9h50
H29FR032D Một phần ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn Từ 13h30 -  13h50
8/10/20 C39CR008D Một phần ấp Trung Đông và ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn Từ 8h00 - 8h20
C39CR009D Một phần ấp Trung Đông và ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn Từ 8h30 - 8h50
9/10/20 N19OR056D Một phần ấp 5, xã Đông Thạnh Từ 8h20 - 8h40
H29CR155D Một phần KP1, KP2, KP5 và KP6, Thị trấn Hóc Môn Từ 8h50 - 9h10
C39BR050D Một phần ấp 2, ấp 6 và ấp 7, xã Đông Thạnh Từ 8h50 - 9h10
C39BR076D Một phần ấp 2 và ấp 3, xã Nhị Bình Từ 13h30 -  13h50

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại 1900545454.

 

HOÀNG GIA