Lịch cúp điện Long An từ ngày 05/09-11/09/2021

Cập nhật lịch cúp điện Long An từ ngày 05/09-11/09/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 05/09-11/09/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
07-09-21 8:30:00 9:30:00 Một phần khu phố Bàu Sậy - Thị Trấn Vĩnh Hưng
08-09-21 8:00:00 11:30:00 Một phần khu phố 2, 4 - Thị Trấn Vĩnh Hưng
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
09-09-21 15:30:00 16:30:00 1 phần Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây
10-09-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 2 xã Phước Mỹ Huyện Trãng Bàng
08-09-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp Tân Hòa xã Bình Hòa Bắc
09-09-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông
07-09-21 13:00:00 16:00:00 1 phần Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây
07-09-21 8:00:00 11:30:00 Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây
08-09-21 8:00:00 11:30:00 1 phần Ấp Hòa Tây, ấp Tân Hòa xã Bình Hòa Bắc
10-09-21 8:00:00 11:00:00 1 phần Ấp 5 xã Mỹ Quý Đông
09-09-21 8:00:00 11:00:00 1 phần Ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông
10-09-21 8:00:00 11:00:00 1 phần Ấp 5 xã Mỹ Quý Đông
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
07-09-21 8:00:00 16:30:00 Kinh Ranh – Ấp 5 xã Hậu Thạnh Đông
07-09-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Kinh Đạo, ấp 6 xã Tân Lập
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
10-09-21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Tân Tập
09-09-21 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Thượng .
09-09-21 8:00:00 9:30:00 Một phần xã Phước Lý
09-09-21 15:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Thượng
06-09-21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lâm
08-09-21 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Đông Thạnh
07-09-21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Tây
07-09-21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Tây
09-09-21 10:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lý
06-09-21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lâm
10-09-21 8:00:00 9:30:00 Một phần xã Tân Tập
09-09-21 13:00:00 14:30:00 Một phần xã Phước Lý
10-09-21 10:00:00 11:30:00 Một phần xã Tân Tập
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN HƯNG
08-09-21 13:30:00 16:30:00 Một phấn ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B
08-09-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
06-09-21 6:00:00 7:00:00 một pần xã đức lập hạ
06-09-21 6:00:00 7:00:00 một pần xã hòa khán tây
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN TRỤ
10-09-21 13:00:00 15:00:00 Đường dây trung áp nhánh rẽ Công Ty TNHH Hữu Tài
08-09-21 7:30:00 8:00:00 TSTL Lương Minh Tâm
08-09-21 8:15:00 8:45:00 TSTL Nguyễn Đinh Thanh Sơn
08-09-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp 5 xã Tân Bình
08-09-21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp 6 xã Tân Bình
10-09-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 6 xã Tân Bình
08-09-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp 3 xã Tân Bình
08-09-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp 4 xã Tân Bình
08-09-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp 4 xã Tân Bình
08-09-21 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp 5 xã Tân Bình
08-09-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp 4 xã Tân Bình
08-09-21 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp 5 xã Tân Bình
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
07-09-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3,4,5 xã Hiệp Thạnh
10-09-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3 xã Hoà Phú
10-09-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 3 xã Hoà Phú
08-09-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 3 Bình Sơn xã Bình Quới
07-09-21 11:00:00 11:30:00 Hô Cắt FCO trạm Công ty TNHH Mỹ An
06-09-21 8:00:00 11:30:00 Hộ Cắt LBFCO NR CSTM TLXK Hải Long - tuyến 471TV
08-09-21 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp 2 xã Bình Quới
07-09-21 8:00:00 8:30:00 Hô Cắt FCO trạm Công Ty TNHH Tôn Thép Công Thành
07-09-21 9:00:00 9:30:00 Hô Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen-Chi nhánh tỉnh Long An
09-09-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 2 xã Bình Quới
09-09-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4 xã Bình Quới
06-09-21 13:00:00 16:00:00 Hộ Cắt LBFCO NR HTX TL Vạn Thành - tuyến 471TV
07-09-21 10:00:00 10:30:00 Hô trạm HKD Trần Khắc Bá
08-09-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 2 Bình Cang xã Bình Quới
07-09-21 7:00:00 7:30:00 Hô trạm HKD Đặng Văn Ru

Mai Uyên