Lịch cúp điện Long An từ ngày 8/8 đến 14/8/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 8/8 đến 14/8/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 8/8-14/8/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
08-08-21 14:00:00 16:00:00 Một phần phường 1, phường 3 tp tân an tỉnh long an
08-08-21 13:30:00 18:00:00 khách sạn Công Đoàn
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
09-08-21 8:30:00 9:10:00 Một phần ấp Sậy Giăng - xã Vĩnh Trị
12-08-21 13:30:00 16:00:00 Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Trị
10-08-21 8:30:00 15:30:00 Một phần ấp Láng Lớn - xã Thái Trị
09-08-21 13:00:00 14:00:00 Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
12-08-21 8:30:00 9:30:00 Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Trị
09-08-21 9:30:00 11:00:00 Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
09-08-21 13:00:00 14:00:00 Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
12-08-21 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Trị
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
12-08-21 7:30:00 14:30:00 Một phần ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa
10-08-21 7:30:00 13:30:00 Một phần ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa
ĐIỆN LỰC HUYỆN MỘC HÓA
12-08-21 7:30:00 14:30:00 Một phần ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa
10-08-21 7:30:00 13:30:00 Một phần ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
09-08-21 13:30:00 16:30:00 Trạm Kinh Hiệp Thành - ấp Hiệp Thành xã Tân Bình và một phần khu phố 4 thị trấn Tân Thạnh.
11-08-21 13:30:00 16:00:00 Trạm Kinh 7000 – Ấp Bảy Ngàn xã Tân Ninh.
11-08-21 10:00:00 13:00:00 Ấp 3 Bằng Lăng xã Tân Ninh
10-08-21 10:00:00 12:30:00 Kinh 1000 – Ấp Văn Phòng xã Tân Hòa
09-08-21 10:00:00 12:30:00 Trạm Cái Tôm 4 - Ấp Cái Tôm xã Kiến Bình
10-08-21 13:30:00 16:30:00 Kinh Hai Hạt – Ấp Văn Phòng xã Tân Hòa
09-08-21 7:30:00 10:00:00 Trạm Đá Biên - Ấp Đá Biên xã Kiến Bình
11-08-21 7:30:00 10:00:00 Khu vực Chợ Nhơn Ninh – Ấp Tân Chánh A xã Nhơn Ninh.
10-08-21 7:30:00 10:00:00 Kinh Mới – Ấp Văn Phòng xã Tân Hòa.
ĐIỆN LỰC HUYỆN THẠNH HÓA
11-08-21 9:15:00 10:00:00 HKD Nguyễn Thị Mót
11-08-21 8:00:00 9:00:00 HKD Đoàn Mỹ Long
11-08-21 13:30:00 14:30:00 TT Lê Thị Minh Phượng
11-08-21 10:15:00 11:00:00 Cty Lương thực số 2
09-08-21 11:00:00 12:00:00 Một phần Ấp 3, 4 Tân Đông
11-08-21 11:15:00 12:00:00 XX Quốc Doanh 2
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN TRỤ
13-08-21 15:00:00 15:30:00 Một phần ấp Bình Tây xã Tân Bình
11-08-21 14:30:00 15:00:00 HKD Hàn Thuyên
11-08-21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng
17-08-21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân
18-08-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
17-08-21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân
20-08-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh
19-08-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tịnh
11-08-21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng
13-08-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp Bình Tây xã Tân Bình
19-08-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh
13-08-21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh
17-08-21 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân
11-08-21 15:30:00 16:00:00 TSTL Đoàn Hàn Thuyên
13-08-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình
17-08-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân
11-08-21 13:00:00 13:30:00 TSTL Nguyễn Minh Tân
17-08-21 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân
13-08-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp Bình Tây xã Tân Bình
17-08-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân
11-08-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng
11-08-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng
13-08-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh
17-08-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh
13-08-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Tây xã Tân Bình
17-08-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân
11-08-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng
17-08-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân
13-08-21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung
17-08-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân
18-08-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
20-08-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân
11-08-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng
13-08-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
12-08-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp 6 xã Hiệp Thạnh
12-08-21 11:00:00 11:40:00 Một phần ấp Ấp Cầu Ván, xã An Lục Long
13-08-21 14:00:00 14:40:00 Một phần Ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long
12-08-21 8:00:00 8:40:00 Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội
12-08-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Hiệp Thạnh
13-08-21 15:00:00 15:40:00 Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ
10-08-21 10:00:00 12:00:00 Một phần ấp Bình Trị 1 xã Phú Ngãi Trị
11-08-21 8:30:00 9:00:00 Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit - Tuyến 477 Tầm Vu
17-08-21 7:30:00 10:00:00 Một phần ấp Bình Trị 1 xã Phú Ngãi Trị
19-08-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Bình Trị 1 xã Phú Ngãi Trị
13-08-21 13:00:00 13:40:00 Một phần ấp 1, xã Phước Tân Hưng
12-08-21 16:00:00 16:40:00 Một phần Ấp Đồng Tre, xã An Lục Long
09-08-21 14:00:00 14:40:00 Một phần ấp 2, xã Hòa Phú
11-08-21 9:20:00 9:50:00 Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH TM và chế biến hàng XK Tứ Hải - Tuyến 471 Tầm Vu
11-08-21 14:40:00 15:10:00 Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ HKD Trương Thị Khéo - Tuyến 480 Tầm Vu
12-08-21 13:00:00 13:40:00 Một phần ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long
13-08-21 8:00:00 8:40:00 Một phần Ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long
09-08-21 15:00:00 15:40:00 Một phần ấp 3, xã Hòa Phú
11-08-21 15:30:00 16:10:00 Hộ Cắt 3FCO nhánh rẽ HKD Nguyễn Văn Trạng - Tuyến 474 Tầm Vu
13-08-21 16:00:00 16:40:00 Một phần ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ
09-08-21 11:00:00 11:40:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Công
12-08-21 9:00:00 9:40:00 Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì
13-08-21 11:00:00 11:40:00 Một phần Ấp Thanh Phú, xã Thanh Phú Long
09-08-21 13:00:00 13:40:00 Một phần ấp 2, xã Hòa Phú
12-08-21 10:00:00 10:40:00 Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì
09-08-21 7:00:00 7:40:00 Một phần ấp 5, xã Hiệp Thạnh
13-08-21 10:00:00 10:40:00 Một phần ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ
09-08-21 16:00:00 16:40:00 Một phần ấp 3, xã Bình Quới
10-08-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 9 xã Hiệp Thạnh
20-08-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Lộ Ông Nhạc xã An Lục Long
09-08-21 10:00:00 10:40:00 Một phần ấp 2, xã Vĩnh Công
11-08-21 7:00:00 7:30:00 Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ DNTN Đức Thạnh - Tuyến 477 Tầm Vu
11-08-21 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ DNTN Đại Long - Tuyến 480 Tầm Vu
12-08-21 15:00:00 15:40:00 Một phần Ấp Đồng Tre, xã An Lục Long
16-08-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Vĩnh Xuân xã Dương Xuân Hội
09-08-21 8:00:00 8:40:00 Một phần ấp 1, xã Hiệp Thạnh
11-08-21 13:50:00 14:20:00 Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Chi nhánh 2 - Công ty TNHH An Hưng Nông - Tuyến 480 Tầm Vu
18-08-21 7:30:00 10:00:00 Một phần ấp Bình Trị 2 xã Phú Ngãi Trị
11-08-21 16:20:00 16:50:00 Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ HKD Nguyễn Thị yến Linh - Tuyến 474 Tầm Vu
18-08-21 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bình Trị 2 xã Phú Ngãi Trị
09-08-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp 3, xã Hiệp Thạnh
11-08-21 7:50:00 8:10:00 Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Cơ sở Thu mua Thanh long Tâm Hường - Tuyến 477 Tầm Vu
11-08-21 11:00:00 11:30:00 Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ DNTN Tấn Hưng - Tuyến 477 Tầm Vu
12-08-21 14:00:00 14:40:00 Một phần Ấp Long Trường, xã Long Trì
17-08-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 5 xã Hiệp Thạnh
13-08-21 9:00:00 9:40:00 Một phần Ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long
10-08-21 7:30:00 9:30:00 Một phần ấp 5 xã Hiệp Thạnh
11-08-21 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Cơ sở Thu mua Thanh long Quốc Linh - Tuyến 471 Tầm Vu
12-08-21 7:00:00 7:40:00 Một phần Ấp Hồi Xuân, xã Dương Xuân Hội
13-08-21 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Trị 2 xã Phú Ngãi Trị
17-08-21 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bình Trị 2 xã Phú Ngãi Trị
18-08-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Trị 1 xã Phú Ngãi Trị
20-08-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Hội Xuân xã Dương Xuân Hội

MAI UYÊN