Lịch cúp điện Thủ Đức từ ngày 24/3 đến 30/3/2021

Lịch cúp điện Thủ Đức từ ngày 24/3 đến 30/3/2021 để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình tình hình tạm ngưng cung cấp điện khu vực TP. Thủ Đức như sau:

Thứ tư ngày 24/03/2021:

Một phần đường Nguyễn Xiễn phường Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh – TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ) từ 9g00 đến 13g00.

Thứ năm ngày 25/03/2021:

Một phần đường số 2, 3, Chung cư Bộ Công An phường Bình An – TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ) từ 9g00 đến 13g00.

Thứ sáu ngày 26/03/2021:

Một phần đường số 5, 6, 7, Cầu Đình phường Long Phước – TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ) từ 9g00 đến 13g00.

Mất điện từ 9g30 đến 13g30 gồm các khu vực thuộc một phần Khu phố 1,2,5 (khu vực dân cư thuộc các đường: 16, 17, QL1A, Lê Văn Chí), phường Linh Trung - Thành phố Thủ Đức.

Ngày 29/3/2021:

Mất điện từ 9g30 đến 13g30 gồm các khu vực thuộc Một phần Khu phố 1 (khu vực dân cư thuộc các đường: 16, Chung cư Linh Trung - Đường 16), phường Linh Trung - Thành phố Thủ Đức.

Thứ ba ngày 30/3/2021:

Một phần đường Lương Định Của phường An Khánh, Bình An – TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ) từ 9g00 đến 13g00.

Mất điện từ 9g30 đến 13g30 gồm các khu vực thuộc Một phần Khu phố 1,2,5 (khu vực dân cư thuộc các đường: 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Kha Vạn Cân), phường Linh Tây - Thành phố Thủ Đức.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể xem thông tin tại website: wwwhcmpc.com.vn hoặc liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua số: 1900545454.

HẢI MY