Năm nhuận là gì? Cách tính năm nhuận thế nào?

Google Doodle hôm nay 29/2/2020 thay đổi biểu tượng "Năm nhuận 2020" với con số 29 nhảy múa. Vậy năm nhuận 2020 là gì? Cách tính thế nào?

Từ thời Xuân Thu, người Trung Quốc đã tìm ra chu trình 19 năm 7 tháng nhuận. Sau này, ông Meton, nhà thiên văn Hy Lạp cổ, tái phát hiện và được gọi là chu trình Meton, đã tạo nên cơ sở để xác định các năm nhuận, tháng nhuận cho âm lịch.

Trong 19 năm dương lịch có 228 tháng dương lịch tương ứng với 235 ngày âm lịch, thừa 7 tháng so với tháng dương lịch, gọi là 7 tháng nhuận. Bảy tháng đó được quy ước vào các năm thứ 3, 6, 9 (hoặc 8), 11, 14, 17 của chu kỳ 19 năm theo quy trình Meton. Năm nhuận có 13 tháng.

Biểu tượng Google Doodle hôm nay 29/2/2020.
Biểu tượng Google Doodle hôm nay 29/2/2020.

Năm nhuận là gì?

Năm nhuận là những năm có 366 ngày (dương lịch). Cứ 4 năm dương lịch liên tiếp sẽ có một năm 366 ngày, gọi là năm nhuận.

Lịch tính thời gian theo mặt trời được gọi là dương lịch. Là khi trái đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời mất 365 ngày 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa lại 6 giờ và nếu 4 năm dồn lại sẽ thừa 24 giờ, tương ứng một ngày. 

Ngày nhuận hay nhiều nơi gọi là ngày nhuần theo dương lịch được quy ước vào tháng 2 có 29 ngày thì ngày 29/2 được gọi là ngày nhuận, những năm có 356 ngày thì tháng 2 có 28 ngày.

Lịch tính thời gian theo mặt trăng được gọi là âm lịch. Tháng mặt trăng trung bình có 29,5 ngày. Một năm âm lịch có 354 ngày, nó ngắn hơn năm dương lịch đến 11 ngày. Vậy cứ 3 năm lại ngắn hơn 33 ngày (hơn 1 tháng).

Năm nhuận là gì? Cách tính năm nhuận thế nào?

Để âm lịch vừa chỉ được tuần trăng, vừa không sai lệch nhiều với thời tiết của 4 mùa, thì cứ 3 năm âm lịch người ta phải cho thêm một tháng nhuận để năm âm lịch và dương lịch không sai nhau nhiều. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, năm âm lịch vẫn chậm hơn so với năm dương lịch. Người ta khắc phục tình trạng trên bằng cách là cứ 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm một tháng nhuận.

Trong 19 năm dương lịch có 228 tháng dương lịch, tương ứng với 235 tháng âm lịch, thừa 7 tháng so với năm dương lịch, gọi là 7 tháng nhuận. Bảy tháng trước đó được quy ước vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 của chu kỳ 19 năm.

Cách tính năm nhuận dương lịch và ngày nhuận?

Việc tính năm nhuận Dương lịch (DL) và năm nhuận Âm lịch (AL) thì không có gì phức tạp lắm, nhưng tính tháng nhuận của năm AL thì rất phức tạp.

Năm nhuận là gì? Cách tính năm nhuận thế nào?

Quy ước những năm dương lịch nào chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận

Ví dụ: 2019 không chia hết cho 4 nên 2019 không phải năm nhuận. 2020 chia hết cho 4 nên năm 2020 là năm nhuận.

Ngoài ra, với những năm tròn thế kỷ (những năm có 2 số cuối là số 0) thì các bạn lấy số năm chia cho 400, nếu chia hết thì năm đó là năm có nhuận (hoặc 2 số đầu trong năm chia hết cho 4).

Ví dụ: 1600 và 2000 là các năm nhuận nhưng 1700, 1800 và 1900 không phải năm nhuận. Tương tự như vậy, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600, 2700, 2900 và 3000 không phải năm nhuận nhưng 2400 và 2800 là các năm nhuận.

Năm nhuận dương lịch là sẽ có thêm 1 ngày. Ngày nhuận sẽ là ngày 29/2 dương lịch.

Cách tính năm nhuận âm lịch và tháng nhuận?

Lấy số năm dương lịch tương ứng đó chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0; 3; 6; 9 hoặc 11; 14; 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.

Năm nhuận là gì? Cách tính năm nhuận thế nào?

Ví dụ:

2014 là năm nhuận âm lịch (thêm một tháng) vì 2014 chia hết cho 19 số dư là 0.

2015 không phải năm nhuận âm lịch vì 2015 chia cho 19 dư 1.

2016 không phải năm nhuận âm lịch vì 2016 chia cho 19 dư 2.

2017 là năm nhuận âm lịch vì 2017 chia cho 19 dư 3.

2019 không phải năm nhuận âm lịch vì 2019 chia cho 19 dư 5.

2020 là năm nhuận âm lịch vì 2020 chia cho 19 dư 6.

Âm lịch thì năm nhuận sẽ thêm một tháng

Theo quy luật thì âm lịch chỉ có 12 tháng nên năm nhuận sẽ có 2 tháng liên tiếp nhau, Tháng liên tiếp nhau sẽ là tháng nhuận.

Bảng năm nhuận và tháng nhuận của âm lịch:

Năm nhuận là gì? Cách tính năm nhuận thế nào?

Năm nhuận có ảnh hưởng gì đến thời tiết, khí hậu?

Mặt trời có đường kính gấp 109 lần đường kính trái đất, thể tích lớn gấp 1,3 triệu lần thể tích trái đất; mặt trời cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu cho trái đất và chi phối sự hình thành, biến động của thời tiết, khí hậu trên hành tinh chúng ta.

Cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào đánh giá ảnh hưởng của mặt trăng đến thời tiết, khí hậu, ngoại trừ ảnh hưởng đến mực nước thủy triều lên xuống. Do vậy, không thể sử dụng âm lịch như ông lịch được. Sản xuất nông nghiệp mà theo âm lịch có thể sẽ mất mùa do gặp phải rét muộn hoặc nóng sớm vì sự sai lệch lớn giữa âm lịch và dương lịch là lịch thời tiết.

Nhiều người cho rằng, năm nhuận sẽ có nhiều thiên tai, thời tiết xấu hơn năm không nhuận là hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

P.V (t/h)