Ngoài có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, Saigon Co.op còn vi phạm những gì?

Ngoài kết luận có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, Thanh tra TP.HCM còn chỉ ra nhiều điểm Saigon Co.op “không thực hiện đúng theo quy định” về quản lý tài chính, trích lập các quỹ bắt buộc theo quy định…

Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM ( Saigon Co.op ) vừa công bố, Thanh Tra TP chỉ rõ việc tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản từ khi thành lập đến nay, xâm phạm quyền sở hữu tài sản chung và tài sản Nhà nước, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Ngoài kết luận này, Thanh tra TP.HCM còn chỉ ra nhiều điểm Saigon Co.op “không thực hiện đúng theo quy định” về quản lý tài chính, trích lập các quỹ bắt buộc theo quy định…

Vi phạm quy định về quản lý tài chính

  Thanh tra TP.HCM còn chỉ ra nhiều điểm Saigon Co.op “không thực hiện đúng theo quy định” về quản lý tài chính, trích lập các quỹ bắt buộc theo quy định…

Thanh tra TP.HCM còn chỉ ra nhiều điểm Saigon Co.op “không thực hiện đúng theo quy định” về quản lý tài chính, trích lập các quỹ bắt buộc theo quy định…

Cụ thể, Saigon Co.op được UBND TP.HCM phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 1999 với tổng vốn đăng ký hơn 23,1 tỷ đồng. Từ năm 1999 đến nay, Saigon Co.op được UBND TP giao cùng Sở Tài chính - Vật giá (nay là Sở Tài chính) xây dựng Quy chế quản lý nguồn vốn trình UBND TP. 

Tuy nhiên, đến nay các đơn vị vẫn chưa thực hiện, dẫn đến không cung cấp được cho Thanh tra TP cụ thể danh mục vốn, tài sản không chia có giá trị gần 21,9 tỷ đồng.

Theo Thanh tra, điều này là thực hiện không đúng quy định tại Điều 8 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính áp dụng đối với HTX, Liên hiệp HTX quy định về quản lý tài sản không chia.

Thứ hai, các tài sản Saigon Co.op tiếp nhận từ Liên hiệp HTX Mua bán TP chuyển sang và nguồn tài trợ khác, Saigon Co.op phải có nghĩa vụ sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển và xây dựng quy chế để quản lý chặt chẽ tài sản không chia nhưng Saigon Co.op chưa mở sổ theo dõi khi tiếp nhận tài sản không chia là không thực hiện đúng quy định.

Thanh tra TP.HCM chỉ ra mặt bằng số 1 Đặng Văn Bi (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) - tức cửa hàng Co.opFood Đặng Văn Bi hiện nay chưa có hồ sơ pháp lý nên việc Saigon Co.op đang quản lý và sử dụng là không đủ thủ tục pháp lý.

Vi phạm phân phối lợi nhuận

Thứ ba, liên quan việc phân phối lợi nhuận, theo Luật Hợp tác xã và Điều lệ Liên hiệp, dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Liên hiệp, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, thu nhập các năm của Saigon Co.op được trích lập các quỹ; phân phối cho thành viên HTX, tỷ lệ phân phối do Đại hội thành viên quyết định.

Qua kiểm tra, Thanh tra TP nhận thấy trong năm 2015, sau khi trích lập quỹ dự phòng tài chính, Saigon Co.op đã kết chuyển số tiền gần 1,1 tỷ đồng sang quỹ đầu tư phát triển.

Thanh tra nhận định việc này là thực hiện không đúng Khoản 2, Điều 23 Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính áp dụng đối với HTX, Liên hiệp HTX quy định mục đích sử dụng các quỹ.

Đồng thời, việc Saigon Co.op không trích lập quỹ dự phòng tài chính là thực hiện không đúng Điểm a, Khoản 5, Điều 21 Thông tư số 83/2015/TT-BTC về việc trích lập các quỹ bắt buộc theo quy định.

Một trong những kết luận đáng chú ý khác của Thanh tra TP.HCM là có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm tại Saigon Co.op, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Bên cạnh đó, đại hội thành viên 2020 của Saigon Co.op vẫn được tổ chức vào ngày 24/7/2020 dù Thanh tra TP trước đó đã đề nghị tạm đình chỉ Đại hội. Trong Đại hội có nhiều nội dung được thông qua ngoài chương trình dự kiến, trong đó có vấn đề về vốn, bãi nhiệm ủy viên HĐQT và đề nghị cách chức Tổng Giám đốc vì cho rằng Tổng Giám đốc đã không thực hiện Nghị quyết của Đại hội về việc huy động vốn.

Ai phải chịu trách nhiệm?

Kết luận của Thanh tra TP.HCM nêu rõ các sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của HĐQT, Thành viên, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan tại các thời kỳ.

Ngay chiều qua (27/7), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Dương Ngọc Hải đã quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng - Thành ủy viên và đình chỉ các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy của ông tại Đảng bộ Saigon Co.op.

Ông Diệp Dũng bị đình chỉ chức Bí thư Đảng uỷ Saigon Co.op. Ảnh: Phunuonline.
Ông Diệp Dũng bị đình chỉ chức Bí thư Đảng uỷ Saigon Co.op. Ảnh: Phunuonline.

Trên cơ sở các kết luận được công bố, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, yêu cầu Saigon Co.op nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật thanh tra.

Theo đó, tạm ngưng thực hiện các nội dung liên quan kết luận thanh tra và không thay đổi nhân sự HĐQT, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng ban đến khi có kết luận xử lý và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra của người có thẩm quyền.

Saigon Co.op chủ trì phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương xây dựng quy chế để quản lý, mở sổ theo dõi chặt chẽ tài sản không chia tích lũy qua các năm, nguồn tài trợ khác và Saigon Co.op có nghĩa vụ sử dụng hiệu quả, bảo toàn, phát triển.

Cùng với đó, tổ chức rà soát kiểm tra, làm rõ nguồn vốn góp của các HTX thành viên, đề xuất phương án xử lý số vốn điều lệ tăng từ vốn, tài sản không chia; số tiền huy động năm 2020 tăng vốn điều lệ không đúng quy định.

Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án xử lý số tiền tăng vốn điều lệ từ nguồn tích lũy không chia qua các năm để báo cáo UBND TP.HCM.

Thanh tra TP yêu cầu Saigon Co.op xây dựng phương án huy động vốn cụ thể, phương thức thực hiện, đồng thời đảm bảo phù hợp chủ trương, chính sách của TP; cần lấy ý kiến của các sở ngành trước khi trình UBND TP.

Đối với mặt bằng số 1 Đặng Văn Bi (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), Saigon Co.op phải khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục pháp lý đối với tài sản này để quản lý và sử dụng đúng quy định pháp luật.

NGUYÊN PHƯƠNG