Những cột mốc đáng nhớ trong 25 năm quan hệ Việt-Mỹ

Ngày 11/7 đánh dấu 25 năm Việt Nam và Mỹ bình thường hóa mối quan hệ. Cùng nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong 25 năm qua.
Những cột mốc đáng nhớ trong 25 năm quan hệ Việt-Mỹ

DUY QUANG