Người dân tiếp tục được giảm 3 tháng tiền điện lần thứ 2 trong năm, EVN hụt thu 12.300 tỷ đồng

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng là 3 tháng, tính tại các kỳ hóa đơn tháng 10, 11 và tháng 12/2020.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện theo phương án đề xuất của Bộ Công Thương.

Theo Nghị quyết, Chính phủ đồng ý thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2. Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung.

Người dùng điện cả nước tiếp tục được giảm giá điện đợt 2, áp dụng vào 3 kỳ hóa đơn tháng 10, 11 và 12/2020. Ảnh: EVN
Người dùng điện cả nước tiếp tục được giảm giá điện đợt 2, áp dụng vào 3 kỳ hóa đơn tháng 10, 11 và 12/2020. Ảnh: EVN

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách.

Theo đó, giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được giảm 10% từ bậc 1 đến bậc 4.

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông sẽ áp dụng giảm giá điện từ mức giá áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất.

Các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 mua điện từ EVN và các đơn vị bán lẻ điện sẽ áp dụng giảm tiền điện. 

Các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 sẽ được miễn tiền điện toàn bộ. Các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 sẽ được giảm 20%.

Với 2 lần miễn, giảm tiền điện hỗ trợ người dân ảnh hưởng đại dịch COVID-19 trong năm 2020, EVN dự kiến giảm thu 12.300 tỷ đồng. Ảnh: EVN
Với 2 lần miễn, giảm tiền điện hỗ trợ người dân ảnh hưởng đại dịch COVID-19 trong năm 2020, EVN dự kiến giảm thu 12.300 tỷ đồng. Ảnh: EVN

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng là 3 tháng, tại các kỳ hóa đơn tháng 10, 11 và tháng 12/2020.

Theo EVN, toàn bộ khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, tương ứng 26,6 triệu hộ gia đình đều được giảm 10% giá điện của 4 bậc thang đầu, trong đó chủ yếu là hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt sử dụng dưới 300 kWh/tháng là 22,8 triệu hộ gia đình (chiếm tỷ lệ 85,7%) sẽ được giảm 10% tiền điện. Dự tính số tiền điện giảm đợt 2 khoảng trên 3.000 tỷ đồng.

Trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên, ngành điện cũng đã thực hiện giảm giá tiền điện cho người dân, áp dụng vào 3 tháng 4, 5, 6/2020, với mức giảm 10%, nhằm tháo gỡ khó khăn trước tác động của dịch bệnh. 

Trong đợt 1, có 2 triệu khách hàng sản xuất, kinh doanh cùng tất cả hộ sự dụng điện sinh hoạt đã được giảm, miễn tiền điện. Tổng tiền giảm trực tiếp cho khách hàng trong đợt này là 9.300 tỷ đồng.

Như vậy, với 2 đợt miễn, giảm tiền điện trong năm nay, EVN dự kiến hụt thu 12.300 tỷ đồng.  

Q.HUY