Người phụ nữ duy nhất trong Bộ Chính trị

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai vừa trúng cử vào Bộ Chính trị khóa XIII của Đảng.

Xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử bà Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

cdn-baogiaothong-vn_img-bgt-2021-ba-truong-thi-mai-1611929346-width650height512(1).jpg

Bà Trương Thị Mai. Ảnh: TTXVN

- Ngày sinh: 23/01/1958.

- Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

- Dân tộc: Kinh.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật.

Chức vụ:

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII.

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII.

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII.

- Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XII, XIII.

- Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: Khóa XII, XIII.

- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1994 - 2002: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

7/1997 đến nay: Đại biểu Quốc hội từ khóa X cho đến khóa XIV.

3/1998 - 2/2003: Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

2002-2007: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI.

4/2006 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

8/2007 - 2/2016: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII.

1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

2/2016 đến nay: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương.

1/2021: Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

1/2021: Trúng cử Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng Khóa XIII.

P.V