Người từ TP.HCM bay ra Hà Nội phải tuân thủ quy định gì?

Hà Nội bỏ quy định người bay từ TP.HCM ra phải cách ly tập trung, chỉ phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của trung ương và thành phố.
vna_potal_nguoi_tu_tp_hcm_bay_ra_ha_noi_phai_tuan_thu_quy_dinh_gi.jpg

CHẤN HƯNG