Pew Pew: “Thất bại có gì đâu mà sợ?”

Cả sự nghiệp của Pew Pew xoay quanh chữ “dám”. Dám thử, dám làm, dám thắng và dám thua. Nó giống như một đồ thị hình sin, với những khúc chạm đỉnh cao rực rỡ nhất cho đến cả những lúc xuống đáy thấp nhất, và rồi lại chạm đỉnh thêm một lần nữa.

 

Quang Vũ