Sách giáo khoa lớp 7 môn Tin học hướng dẫn học sinh tạo tài khoản, sử dụng Facebook

3 quyển sách hướng dẫn học sinh cách tạo tài khoản cá nhân trên Facebook và sử dụng tài khoản này để thực hiện một số việc nhất định.

Theo Quyết định số 474/QĐ-BGDĐT ngày 28/1/2022 và Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, có 3 quyển sách giáo khoa tin học 7 (thuộc 3 bộ Cánh Diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống) được sử dụng trên cả nước từ năm học 2022 - 2023.

Cả 3 quyển sách giáo khoa trên đều có bài học về mạng xã hội, là Thực hành sử dụng mạng xã hội (trang 24 - 26, sách Cánh Diều), Mạng xã hội (trang 22 - 27, sách Chân trời sáng tạo), Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet (trang 18 - 22, sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Sau khi giới thiệu về mạng xã hội nói chung, 3 quyển sách hướng dẫn học sinh cách tạo tài khoản cá nhân trên Facebook và sử dụng tài khoản này để thực hiện một số việc nhất định.

          Nội dung về mạng xã hội Facebook trong 3 quyển sách giáo khoa tin học 7 sẽ sử dụng trong năm học 2022 - 2023. 

Nội dung về mạng xã hội Facebook trong 3 quyển sách giáo khoa tin học 7 sẽ sử dụng trong năm học 2022 - 2023. 

Trong khi đó, Facebook có điều khoản quy định người chưa đủ 13 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu tại quốc gia sinh sống) không được sử dụng sản phẩm của họ (https://vi-vn.facebook.com/legal/terms). Điều khoản này nhằm bảo vệ những người chưa đủ 13 tuổi trước các nguy cơ có thể xảy ra khi tham gia Facebook.

Ở Việt Nam, theo  Khoản 4, Điều 29 luật An ninh mạng 2018 quy định: “Cơ quan, tổ chức, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác liên quan có trách nhiệm bảo đảm quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng theo quy định của pháp luật về trẻ em”. Ở đây, trẻ em là người dưới 16 tuổi theo Điều 1 luật Trẻ em 2016.

Nếu học đúng tuổi, học sinh lớp 7 chỉ mới 12 tuổi vào học kỳ 1. Tùy theo tháng sinh, có em sẽ đủ 13 tuổi vào học kỳ 2 nhưng cũng có em không đủ 13 tuổi trong suốt thời gian học lớp 7 (nếu sinh sau tháng 5).

Thanh Mai

Xu hướng đọc sách trên thế giới sau đại dịch

Xu hướng đọc sách trên thế giới sau đại dịch

Trong thời gian đại dịch, đọc sách được nhiều người coi là một trong những hoạt động chính trong ngày.