Sắp kiểm toán dự án tái định cư sân bay Long Thành, dự án chống ngập TP.HCM cùng nhiều ngân hàng, tập đoàn kinh tế lớn

Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực. Nhiều dự án lớn như dự án chống ngập TP.HCM, tái định cư sân bay Long Thành cùng nhiều tập đoàn, ngân hàng lớn sẽ kiểm toán trong năm.

Thực hiện 35 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, với nhiều dự án lớn

Theo Kế hoạch kiểm toán năm 2021 do Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, tăng 23 cuộc so với năm 2020.

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 35 cuộc, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm. Nổi bật là các dự án xây dựng một số đoạn đường bộ tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất; Dự án chống ngập khu vực TP. HCM (giai đoạn 1); Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2.

Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là một trong những dự án lớn sẽ thực hiện kiểm toán năm 2021. Ảnh: Báo Đầu tư
Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là một trong những dự án lớn sẽ thực hiện kiểm toán năm 2021. Ảnh: Báo Đầu tư

Các dự án Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; Đường dây 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2; Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; Đường dây 500kV Dốc Sỏi-Pleiku 2... cùng nhiều dự án thủy lợi...

Theo Tổng kiểm toán Hồ Đức Phớc, việc chọn kiểm toán các dự án lớn, quy mô là nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với tài chính 5 năm 2016-2020 và kế hoạch vay, trả nợ công. Trong đó tập trung kiểm toán để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn từ nguồn ngân sách, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Về chuyên đề, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 26 cuộc kiểm toán. Trong số đó có 3 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng, hướng tới môi trường. Cụ thể là việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020; Hoạt động quản lý môi trường tại các ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp; Công tác thu, thực hiện nghĩa vụ thuế với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ kiểm toán chuyên đề về quản lý, sử dụng vốn ODA; các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực an sinh - xã hội, phát triển kinh tế vùng; công tác quản lý nhà nước tại Tổng cục Thuế và các cục thuế liên quan đến việc hoàn thuế, miễn, giảm, giãn thuế, trốn thuế, chuyển giá năm 2020…

Kiểm toán việc thực hiện cổ phần hóa, xử lý doanh nghiệp thua lỗ, cho vay do ảnh hưởng COVID-19

Riêng khu vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, kế hoạch năm tới sẽ kiểm toán 25 cuộc, gồm  Ngân hàng Nhà nước và 17 tập đoàn, tổng công ty; 4 ngân hàng cùng 3 doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50%.

Việc lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có quy mô lớn để kiểm toán là nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán. Trong đó ưu tiên kiểm toán việc thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; kiến nghị xử lý các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ; đầu tư ngoài ngành, đầu tư ra nước ngoài không hiệu quả…

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay,... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng là nội dung kiểm toán với nhóm tài chính, ngân hàng trong năm 2021. Ảnh: Tiền phong
Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay,... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng là nội dung kiểm toán với nhóm tài chính, ngân hàng trong năm 2021. Ảnh: Tiền phong

Với nhóm tài chính, ngân hàng, thông qua hoạt động kiểm toán sẽ đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, nhằm đánh giá việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, trọng tâm là cải thiện và nâng cao năng lực tài chính; xử lý nợ xấu; cân đối kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó là công tác cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lĩnh vực ngân sách nhà nước, ngoài một cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan kiểm toán sẽ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại 18 bộ, ngành, cơ quan trung ương và ngân sách địa phương 52 tỉnh, thành phố.

Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và khối cơ quan Đảng, kiểm toán sẽ thực hiện 13 cuộc tại 11 đơn vị dự toán và hai doanh nghiệp. Khối an ninh, cơ quan Đảng, ngành sẽ thực hiện 5 cuộc về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020 và 2 cuộc kiểm toán dự án đầu tư...

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc cho biết thêm, kế hoạch kiểm toán năm 2021 được xây dựng với định hướng chính ưu tiên lựa chọn kiểm toán tại các đơn vị quản lý tài chính tổng hợp, để đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư trong cả giai đoạn 2015-2020. Bên cạnh đó là tăng cường số lượng các cuộc kiểm toán, để xác nhận quyết toán ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định.

Cùng với đó là đánh giá việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (việc giảm thu ngân sách; các giải pháp chi hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thuế và các loại phí, lệ phí…).

H.LINH