Sau 35 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam phát triển thế nào?

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2021), Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình với một nền kinh tế thị trường năng động, hội nhập mạnh mẽ.
vna_potal_35_nam_doi_moi_1986-2021_kinh_te_phat_trien_nhanh_va_ben_vung.jpg

P.V