Sinh con thứ 3 tại TP.HCM có xu hướng gia tăng

TP.HCM đã từng đề xuất với UBND TP cho những người sinh con thứ 2 được ưu tiên mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở, ưu tiên cho con đi học...

 

Tại hội nghị giao ban công tác dân số 6 tháng năm 2020, được Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM tổ chức vào ngày 29-5, ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho rằng những tháng gần đây TP. HCM có mức sinh tăng.

Sinh con thứ 3 tại TP.HCM có xu hướng gia tăng

Ông chỉ đạo Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM giao chỉ tiêu mức sinh cho các quận huyện và kiểm soát tình hình sinh con thứ 3.

Trước đó, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM đã đề xuất với UBND TP nhiều biện pháp để khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con vì hiện mức sinh của TP là 1,39 con, đang ở mức thấp nghiêm trọng.

TP.HCM đã từng đề xuất với UBND TP cho những người sinh con thứ 2 được ưu tiên mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở, ưu tiên cho con vào các trường công lập, giảm học phí…

Tuy nhiên, TP.HCM chỉ khuyến khích sinh đủ hai con chứ không khuyến khích sinh con thứ 3.

btl (t/h)

Có thực sự nên sinh con trước tuổi 30?

Có thực sự nên sinh con trước tuổi 30?

Theo TS Nguyễn Hữu Trung – phụ trách phòng khám Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, việc khuyến khích này hoàn toàn có căn cứ khoa học.