Thanh Hóa dành trên 150 tỷ đồng thực hiện chương trình hành động vì trẻ em

Thanh Hóa đang đẩy mạnh các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em và công tác vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.

Hiện nay, Thanh Hóa có hơn 900.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 26% dân số. Để triển khai có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động giai đoạn 2012 - 2020, Sở LĐ, TB&XH đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành 14 chương trình, kế hoạch về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các ban, sở, ngành, địa phương đã chủ động tham mưu, ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về thực hiện chương trình hành động vì trẻ em phù hợp với đặc điểm, điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương.

Thanh Hóa đã dành trên 150 tỷ đồng thực hiện chương trình hành động vì trẻ em
Thanh Hóa đã dành trên 150 tỷ đồng thực hiện chương trình hành động vì trẻ em

Công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; phối hợp liên ngành; thanh tra, kiểm tra về thực hiện Luật Trẻ em, quyền trẻ em; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em được quan tâm. 

Các ngành, các cấp, địa phương đã bố trí trên 150 tỷ đồng thực hiện chương trình hành động vì trẻ em. Các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em và công tác vui chơi, giải trí dành cho trẻ em đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hàng năm, 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2020 ước còn 25,4%, giảm 5,6% so với năm 2012; 100% xã, phường, thị trấn bố trí nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi tại các trạm y tế.

Tỷ lệ trẻ em được phổ cập giáo dục mầm non, đi học đúng độ tuổi ở các bậc học đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ bị tai nạn thương tích giảm mạnh so với đầu kỳ.

Đến nay toàn tỉnh Thanh Hóa có 509/559 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, đạt 91%, vượt 11% chỉ tiêu đề ra.

Mục tiêu của Thanh Hóa là phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống còn dưới 3%; 80% xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi dành cho trẻ em đạt chuẩn; 95% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

NGUYỄN THUẤN

Cứu được 33 người trong vụ lở núi ở Trà Leng, nhiều trẻ em bị thương

Cứu được 33 người trong vụ lở núi ở Trà Leng, nhiều trẻ em bị thương

Những người may mắn sống tại Trà Leng là do được nước bùn đẩy dồn về chân núi, sau đó trồi lên trên lớp đất, nên thoát chết.