Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai sót "kỳ lạ" tại dự án đường tránh Quốc lộ 55

Sở GTVT tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm khi thực hiện chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình để xảy ra nhiều thiếu sót tại dự án đường tránh Quốc lộ 55.

Dự án đường tránh Quốc lộ 55 (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) hoàn thành tháng 12/2014 và bàn giao cho đơn vị quản lí sử dụng ngày 7/12/2015. Tuy nhiên, sau khi đưa vào vận hành, suốt tuyến đường tránh liên tục hư hỏng, phải sữa chữa, chắp vá liên tục khiến người dân ngao ngán.

Công trình có chiều dài 4,3 km, gồm 2 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu gần 60 tỷ đồng do Sở Giao thông vận tải Bình Thuận (Sở GTVT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quốc lộ 55 là đơn vị được Sở GTVT ủy quyền, điều hành dự án.

Tuyến đường tránh Quốc lộ 55 vá đắp chằng chịt sau khi đưa vào sử dụng
Tuyến đường tránh Quốc lộ 55 vá đắp chằng chịt sau khi đưa vào sử dụng

Để làm rõ phản ánh của người dân, ngày 31/10/2019, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản hỏa tốc gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận yêu cầu cơ quan này kiểm tra, sửa chữa dứt điểm các hư hỏng tại tuyến đường trên.

Ngày 1/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định về việc thanh tra chất lượng công trình tuyến đường tránh quốc lộ 55 và việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư giai đoạn 2013 – 2016.

Theo kết luận thanh tra, về nhiệm vụ khảo sát xây dựng, thực hiện khảo sát xây dựng giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công, chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng chung tại một quyết định là chưa phù hợp.

Nhật ký thi công không có xác nhận của chủ đầu tư, chưa đánh số trang, không đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng.

Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm không có chữ ký xác nhận của người thực hiện và người kiểm tra, phiếu kết quả thí nghiệm lập chưa đúng quy định như thiếu các nội dung cơ bản như địa chỉ phòng thí nghiệm, tên cán bộ giám sát của chủ đầu tư trong quá trình lấy mẫu, chữ ký của người có thẩm quyền và dấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm...

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng không có văn bản thống nhất các nội dung về hệ thống quản lý chất lượng, không có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, người giám sát thi công xây dựng công trình.

Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án, từ năm 2013 - 2016, Sở GTVT phê duyệt tỷ lệ trích 15% chi phí quản lý dự án cho chủ đầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng và 85% còn lại do Ban quản lý dự án quản lý, sử dụng là không có cơ sở, không có trong quy định của Bộ Tài chính

Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án, Sở GTVT chưa có văn bản phân chia nhiệm vụ cụ thể và hợp đồng phân chia phí quản lý dự án giữa Sở GTVT và Ban quản lý dự án chưa xin ý kiến của UBND tỉnh để triển khai là chưa chặt chẽ và chưa đủ cơ sở để thực hiện.

Việc thực hiện chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình để xảy ra những thiếu sót nêu trên trách nhiệm về Sở GTVT với vai trò là chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân có liên quan giai đoạn năm 2013 – 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai chỉ đạo Giám đốc Sở GTVT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.

Giao Giám đốc Sở Tài chính rà soát và đề xuất phương án xử lý tài chính đối với khoản kinh phí quản lý dự án đã được trích và sử dụng của Sở GTVT giai đoạn 2013 - 2016 theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, điều người dân muốn được cơ quan chức năng giải đáp là vì sao con đường với giá trị đầu tư 10 tỷ đồng/km lại liên tục hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, biện pháp khắc phục triệt để cũng như trách nhiệm - hình thức xử lý của các bên liên quan (ngoài Sở GTVT) thì chưa thấy đề cập đến.

Nguyên Hà