Thay đổi trong chính sách tiền lương công chức từ năm 2021

Công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý sẽ được trả lương theo vị trí việc làm.

Nhằm khắc phục những hạn chế và thiếu sót trong cách chi trả tiền lương như hiện tại, năm 2021, chính sách tiền lương sẽ có nhiều thay đổi.

Cụ thể: bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương và thay thế bằng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể; xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế bảng hiện hiện nay, đảm bảo mức lương mới không thấp hơn hiện tại; bãi bỏ cũng như gộp nhiều khoản phụ cấp.  

Thay đổi trong chính sách tiền lương công chức từ năm 2021

Từ năm 2021, công chức được trả lương theo số tiền cụ thể

Công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thông qua bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và theo nguyên tắc:

- Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

- Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

- Sắp xếp lại nhóm ngạch, số bậc trong các ngạch công chức; khuyến khích công chức nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ...

Trong đó, theo khoản 3 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008, vị trí việc làm của công chức được quy định là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Như vậy, lương được trả theo vị trí việc làm, công sức và năng lực của công chức mà không phải chỉ dựa vào thâm niên như hiện nay.

Từ năm 2021, dù là công chức mới tuyển dụng những có thể đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm thì vẫn trả lương xứng đáng theo năng lực. Qua đó, thúc đẩy công chức không ngừng cố gắng, phấn đấu thực hiện tốt công việc của mình.

Thanh Mai

Giá vàng trong nước giảm gần 400.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm gần 400.000 đồng/lượng

Giá vàng sáng 20/5 quay đầu giảm từ 280.000-390.000 đồng/lượng. Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức 1.750 USD/ounce, sau khi tăng 4,9 USD.