Thời tiết ngày 4/5: Nam bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

Nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Nam bộ, cục bộ ở Tây nguyên và Nam Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất, có nơi trên 37 độ.
Thời tiết ngày 4/5: Nam bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

TRÚC BÌNH