Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm gồm những gì?

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là loại giấy phép bắt buộc đối với hoạt động quảng cáo mỹ phẩm và dưới đây là điều kiện và thủ tục xin loại giấy phép này.

1. Điều kiện xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Điều kiện chung

Theo Điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BYT, điều kiện chung để được xác nhận nội dung quảng cáo được quy định như sau:

- Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật Quảng cáo 2012.

- Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải bảo đảm ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định tại Điều 18 của Luật quảng cáo 2012.

Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo đảm tỷ lệ đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4.

Điều kiện chuyên môn

Theo Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-BYT, điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm bao gồm:

- Mỹ phẩm phải đủ điều kiện quảng cáo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 20 Luật quảng cáo 2012.

Điểm b khoản 4 Điều 20 Luật Quảng cáo 2012 quy định quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế.

Như vậy, để xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm thì trước tiên phải xin Giấy phép công bố sản phẩm mỹ phẩm.

- Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP với các nội dung sau đây:

+ Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;

+ Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.

- Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

giay phep quang cao my phamThủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm (Ảnh minh hoạ)
 

2. Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Sau khi đã thực hiện thủ tục và được cấp phiếu công bố sản phẩm, mỹ phẩm, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo, mỹ phẩm.

Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ Điểu 13, 15 Thông tư 09/2015/TT-BYT, hồ sơ xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm bao gồm những hồ sơ, tài liệu sau:

STT
Loại hồ sơ, tài liệu
1
Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư;
2
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
3
Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
+ Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;
+ Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;
+ Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học...
4
Văn bản ủy quyền hợp lệ;
5
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.
6
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
7
Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Nơi nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Y tế Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương (theo điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 09/2015/TT-BYT).

Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Lệ phí giải quyết

Phí thẩm định nội dung cấp Giấy xác nhận quảng cáo mỹ phẩm là 1,8 triệu đồng (theo Thông tư 277/2016/TT-BTC)

(Nguồn: luatvietnam.vn)

P.V (t/h)