Thủ tướng chỉ đạo loại bỏ ngay thủ tục hành chính 'làm khó' người dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7, yêu cầu các bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Trong những năm vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành nhiều văn bản quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số quốc gia. Qua đó đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, từng bước đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, theo TPO.

Thủ tướng chỉ đạo loại bỏ ngay thủ tục hành chính 'làm khó' người dân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc cải cách thủ tục hành chính tại một số bộ, ngành, địa phương còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Phản ứng chính sách trước yêu cầu thực tiễn xã hội còn chậm, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Từ thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch các tỉnh thành thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định, thẩm tra quy định thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng dự án luật, pháp lệnh.

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh là kiên quyết chỉ ban hành và duy trì thủ tục hành chính thật sự cần thiết, với chi phí tuân thủ thấp.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu công khai thủ tục hành chính, định kỳ hàng tháng thống kê dữ liệu về thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp biết và giám sát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời yêu cầu đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, loại bỏ ngay những thủ tục hành chính đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân; xử lý dứt điểm phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo từng bộ, ngành, trong đó lưu ý mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa đối với những nhóm thủ tục hành chính nội bộ, theo Dân trí.

Bộ trưởng Tư pháp được yêu cầu kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trái thẩm quyền.

Bộ trưởng Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại bộ, ngành, địa phương để kịp thời xem xét, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền.

(Tổng hợp)

AN LY