Thủ tướng: Làm sao để giàu trước khi già, chứ không phải già trước khi giàu

Thủ tướng đề nghị xây dựng, phát triển kinh tế phải tận dụng được cơ cấu dân số vàng, để giàu trước khi già chứ không phải già trước khi giàu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày 31/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các thế hệ người lao động ngành kế hoạch và đầu tư luôn là tổng tham mưu trưởng trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước..., 

Thủ tướng điểm lại nhiều thành tích nổi bật của ngành, nổi bật nhất là luôn được giao trọng trách chủ trì xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Mỗi kế hoạch 5 năm là bản lộ trình rõ ràng trong trung hạn, tạo ra bước tiến mới trong phát triển đất nước suốt thời kỳ Đổi mới.

Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng là cơ quan được giao nhiều đề án quan trọng nghiên cứu các mô hình, định hướng phát triển đất nước. Bộ đã chủ động tham mưu cho các cấp ban hành nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi; phát triển doanh nghiệp...

Thủ tướng
Thủ tướng "đặt hàng" Bộ Kế hoạch Đầu tư trong phát triển phải tận dụng được cơ cấu dân số vàng, để giàu trước khi già chứ không phải già trước khi giàu. Ảnh: VGP

Đặc biệt, ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê, thể hiện rõ "con số biết nói" thông qua phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu phục vụ Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Thủ tướng cho rằng nền kinh tế nước ta còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là bối cảnh thế giới tiếp tục bất định, tác động của đại dịch COVID-19 và những căng thẳng địa chính trị...

Trong nước chênh lệch giàu nghèo có xu hướng tăng lên theo vùng miền và giữa các nhóm, đi cùng sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu và giới siêu giàu. Đáng chú ý, vấn đề già hóa dân số với tốc độ nhanh chóng tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội cùng thách thức về biến đổi khí hậu, môi trường tăng lên

Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải có tầm nhìn xa hơn các bộ, ngành khác, phải là bộ đi đầu trong đổi mới tư duy và lan tỏa tư duy đổi mới sáng tạo sang các bộ, ngành khác và các địa phương trong cả nước. Bộ phải hiến kế để đạt được sự bứt phá cho các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2021, cũng như những giai đoạn tiếp theo.

Một số vấn đề trọng tâm Bộ Kế hoạch Đầu tư cần đặc biệt chú trọng, theo Thủ tướng là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hơn nữa, biến tài nguyên đổi mới sáng tạo trở thành một tài nguyên mới vô tận cho sự phát triển bền vững. Làm sao để Việt Nam tránh các bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công giá trị thấp và thậm chí là bẫy rác thải công nghiệp.

Quá trình phát triển, phải tận dụng được cơ cấu dân số vàng, để giàu trước khi già chứ không phải già trước khi giàu. Vừa phát triển mạnh mẽ tầng lớp trung lưu nhưng đồng thời cũng mang lại quyền lợi cho người lao động, cho nhân dân, không làm tăng sự phân hóa, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết đến năm 2020, quy mô nền kinh tế nước ta đạt khoảng 343 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD. Theo đánh giá của IMF, nếu tính theo sức mua tương đương, quy mô nền kinh tế nước ta đạt 1.050 tỷ USD và GDP bình quân đầu người trên 10.000 USD. 

Q.HUY