Triển lãm tranh Phụ nữ vẽ & Vẽ Phụ nữ

Với chủ đề “Phụ nữ với hòa bình” các đơn vị sẽ cùng phối hợp tổ chức 2 hoạt động chính.

Để đóng góp vào hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, với chủ đề “Phụ nữ với hòa bình” Vụ Tổ chức Quốc tế- Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân Q. Hoàn Kiếm, Hội nữ trí thức Việt Nam- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ban vận động mỹ thuật& Ngoại giao văn hóa cùng phối hợp tổ chức 2 hoạt động sau đây:

Triển lãm tranh Phụ nữ vẽ & Vẽ Phụ nữ

Triển lãm sẽ Khai mạc vào 15h30 thứ Sáu Ngày 11.12.2020 tại:Trung tâm thông tin&Văn hóa Hồ Gươm, Q. Hoàn Kiếm, số 2 Lê Thái Tổ. Hoàn Kiếm. Hà Nội. Đến dự có các đại diện lãnh đạo: Vụ tổ chức Quốc tế- Bộ Ngoại giao; Hội nữ trí thức Hội nữ trí thức Việt Nam- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân Q. Hoàn Kiếm và các họa sĩ Hà Nội, và đông đảo công chúng yêu hội họa Việt Nam.

Hội thảo

1. Phụ nữ với hoạt động ngoại giao vì hòa bình (9h00, thứ Ba, ngày 15.12.2020)

2.  Phụ nữ trí thức với hòa bình và thịnh vượng  (9h00, thứ Tư 16.12.2020)

3.  Phụ nữ với Mỹ Thuật và Ngoại giao văn hóa (9h00, thứ Sáu 18.12.2020)

4.  Phụ nữ với công tác xã hội (9h00 sáng thứ Tư 23.12.2020)

5.  Các nữ luật sư và ngành Tư pháp (9h00, thứ Năm 24.12.2020)

6.  Phụ nữ trong các lĩnh vực Thông tin và Văn hóa (9h00, thứ Sáu 25.12.2020)

7.  Vẻ đẹp người phụ nữ (9h00, thứ  Ba 29.12.2020)

8.  Phụ nữ với giá trị thẩm mỹ (9h00, thứ Tư 30.12.2021)

Một số tranh chân dung phụ nữ được vẽ được bày trong triển lãm:

Chân dung Xuân Quỳnh do nữ họa sĩ - nhà văn Trần Thị Trường vẽ.
Chân dung Xuân Quỳnh do nữ họa sĩ - nhà văn Trần Thị Trường vẽ.
Chân dung Dương Thị Xuân Quý do nữ họa sĩ - nhà văn Trần Thị Trường vẽ.
Chân dung Dương Thị Xuân Quý do nữ họa sĩ - nhà văn Trần Thị Trường vẽ.
Chân dung bà Nguyễn Thị Bình do họa sĩ Nguyễn Cường vẽ.
Chân dung bà Nguyễn Thị Bình do họa sĩ Nguyễn Cường vẽ.
Chân dùng bà Nguyễn Thị Kim Ngân do họa sĩ Nguyễn Cường vẽ.
Chân dùng bà Nguyễn Thị Kim Ngân do họa sĩ Nguyễn Cường vẽ.
        Chân dung bà Nguyễn Thị Định do họa sĩ Hải Kiên vẽ.
Chân dung bà Nguyễn Thị Định do họa sĩ Hải Kiên vẽ.

Thanh Mai

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP được bầu làm Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.