Từ ngày 1/10, tin nhắn, cuộc gọi rác chỉ được gửi khi người nhận đồng ý

Nghị định nêu rõ người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi được họ đồng ý nhận.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91 quy định về chống tin nhắn rác , thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại.

Nghị định quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng. 

Từ ngày 1/10, chỉ được gửi tin nhắn, email, cuộc gọi rác đến người đồng ý nhận. Ảnh: TTO
Từ ngày 1/10, chỉ được gửi tin nhắn, email, cuộc gọi rác đến người đồng ý nhận. Ảnh: TTO

Theo đó, các đơn vị trên phải hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Phải hướng dẫn, cung cấp cho người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép người dùng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác , cuộc gọi rác…

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử phải có trách nhiệm hướng dẫn người sử dụng về cách thức chống thư điện tử rác; hướng dẫn, cung cấp công cụ, ứng dụng cho phép người sử dụng ngăn chặn và phản ánh về thư điện tử rác.

Đồng thời, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ phải có biện pháp chặn, lọc, cập nhật danh sách các nguồn phát tán thư điện tử, và có giải pháp để tránh mất mát, ngăn chặn nhầm thư điện tử của người sử dụng…

Nghị định cũng nêu rõ người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi được họ đồng ý trước về việc nhận quảng cáo.

Nghị định quy định 8 biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác, trong đó có xây dựng hệ thống chống, ngăn chặn, xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện, theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác…

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) xây dựng, vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656), thư điện tử rác. Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản tin nhắn quảng cáo tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656).

Người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Thông tin, dữ liệu từ hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và các nguồn thông tin, dữ liệu khác được sử dụng để điều phối xử lý, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác.

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) là cơ quan điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2020.

KHOA MINH

Tin nổi bật