Việt Nam phải có vaccine sản xuất trong nước sớm nhất có thể

Trong điều kiện cấp bách phòng chống dịch, Thủ tướng chỉ đạo các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà sản xuất hết sức chủ động và khẩn trương, để có thể rút gọn tối đa thủ tục hành chính liên quan đến thử nghiệm, cấp phép đối với vaccine.

Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp ngày 12/8/2021 về nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc phòng, chống COVID-19 trong nước, Chính phủ đã kịp thời có các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cấp phép lưu hành thuốc, vaccine, sản xuất vaccine.

Thông báo nêu trong thời gian qua, các bộ, cơ quan, đơn vị đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp: Nhập khẩu; chuyển giao công nghệ; nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc đặc trị trong nước. Trong đó, việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine, thuốc trong nước là giải pháp căn cơ và chiến lược. Không chỉ là phòng chống dịch COVID-19 trước mắt, mà còn góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam.

ptn-arcturus-1-.jpg

Bên cạnh việc nhanh chóng nhập khẩu vaccine, thuốc, cần đẩy mạnh, đẩy nhanh việc nghiên cứu sản xuất vaccine, thuốc trong nước, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, tiến hành thủ tục cấp phép nhanh chóng đối với lưu hành, sản xuất vaccine.

Thủ tướng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân lên trên hết, trước hết, để chủ động, làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, liên quan đến hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine, thuốc trong nước, nhanh chóng kiểm soát  dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Theo Chinhphu.vn, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, nhà sản xuất hết sức chủ động và khẩn trương trong việc phối hợp để có thể rút gọn tối đa thủ tục hành chính liên quan đến quy trình thử nghiệm, cấp phép đối với vaccine theo nguyên tắc: “Kịp thời, an toàn và hiệu quả”.

 Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành thông tư về cấp giấy lưu hành thuốc và vaccine sản xuất trong nước

Bộ Y tế phải khẩn trương xem xét cấp phép ngay khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định về cấp phép/giấy đăng ký lưu hành thuốc và vaccine sản xuất trong nước, và phải được tiếp tục theo dõi theo quy định. Chính phủ hiện nay coi “vaccine tốt nhất là vaccine đã được cấp phép lưu hành và đến sớm nhất, kịp thời nhất” để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

HẢI MY