Đề xuất giảm giá dịch vụ hàng không

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay với các chuyến nội địa.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư báo cáo Thủ tướng cho phép giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay với các chuyến nội địa. Chính sách này dự kiến áp dụng từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/5. Đồng thời, áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không từ 1/3 đến hết ngày 31/5, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giảm giá cho các hãng hàng không và các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khác.

Đề xuất giảm giá dịch vụ hàng không

Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay trong 3 tháng. 

Trường hợp ngân sách gặp khó khăn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị giảm 50% thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay và cho phép các doanh nghiệp được giãn thời hạn nộp thuế và các khoản đóng góp ngân sách.

Hiện nay các hãng hàng không đã dừng toàn bộ chuyến bay đến Trung Quốc, Hàn Quốc; giảm 34% chuyến bay đến Đài Loan (còn 99 chuyến mỗi tuần so với 151 chuyến mỗi tuần cuối năm 2019). Đường bay Hong Kong cũng cắt giảm 92%, chỉ còn Vietnam Airlines bay 4 chuyến/tuần so với 47 chuyến/tuần cuối năm 2019.

HOÀNG LAM

Các hãng hàng không Việt Nam tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến Hàn Quốc từ ngày 7/3

Các hãng hàng không Việt Nam tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến Hàn Quốc từ ngày 7/3

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hãng hàng không sẽ tạm dừng khai thác đường bay đến Hàn Quốc kể từ ngày 7/3.