ĐH Tôn Đức Thắng: Thông tin ông Lê Vinh Danh nhận lương 556 triệu đồng/tháng là không chính xác

"Đến nay, nhà trường chưa có bảng lương nào trả cho ông Lê Vinh Danh mức lương 556 triệu đồng/tháng", cán bộ lãnh đạo của Trường cho biết.

Trước những ồn ào về mức lương của ông Lê Vinh Danh -  nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã có những lý giải cụ thể. 

Theo một cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Trường, nhà trường trả lương theo khối lượng và năng suất, có chênh lệch nhưng có cơ sở và luôn công khai, minh bạch hằng năm và cách trả lương luôn được hội đồng trường phê duyệt.

Ông Lê Vinh Danh.
Ông Lê Vinh Danh.

Trước đó theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, việc chi trả lương, thu nhập cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường ĐH Tôn Đức Thắng chưa đảm bảo công khai, minh bạch, có sự chênh lệch lớn. Cụ thể: viên chức giảng dạy 23,7 triệu đồng, viên chức hành chính 22,5 triệu đồng, lao động giản đơn 13,4 triệu đồng. Trong khi lương của ông Lê Vinh Danh là 556,1 triệu đồng, của trợ lý ông Lê Vinh Danh là 255,4 triệu đồng, lương của người được giao phụ trách trường là 72,7 triệu đồng.

"Thông tin trên là chưa chính xác. Đến nay, nhà trường chưa có bảng lương nào trả cho ông Lê Vinh Danh mức lương 556 triệu đồng/tháng", cán bộ lãnh đạo của Trường cho biết.

Mỗi tháng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng thanh toán thu nhập cho nhân sự theo 3 khoản, đó là: (1) lương cơ bản (lương theo ngạch, bậc đúng quy định của nhà nước) như của ông Danh có hệ số 6.92 (ngạch giảng viên cao cấp), phụ cấp chức vụ là 1.00 và phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định; (2) các khoản phụ cấp và thu nhập theo năng lực và (3) phụ cấp thi đua dựa trên quy chế chi tiêu nội bộ. Tổng cổng 3 khoản này (trong đó, (2) và (3) là mức thu nhập không có tính ổn định hàng năm) của ông Danh là 407 triệu đồng/tháng. Trừ tiền thuế và các khoản khác thì ông Danh nhận là khoảng 286 triệu đồng/tháng. Đây là khoản thu nhập của nhà trường trả cho ông Danh bao gồm lương và tất cả các khoản phụ cấp (ăn trưa, đi lại, trang phục, thi đua…).

Về thông tin mức lương 556 triệu đồng/tháng của ông Lê Vinh Danh, đại diện nhà trường cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, giảng viên, viên chức đã tự nguyện nhận lương ít hơn trong các tháng 3 và 4-2020, phần còn lại cho phép nhà trường chậm trả. Trong đó ông Danh tự nguyện cho nhà trường chậm trả 60% trong tháng 3 và 4, chỉ nhận 40% thu nhập của tháng bình thường, số còn lại thanh toán sau. Con số 556 triệu được đề cập là số tiền ông Danh nhận được thu nhạp của tháng 8, một khoản thu nhập của tháng 3 và 4. 

"Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, tình hình tài chính của nhà trường dần quay về bình thường, nhà trường trả lại khoản thu nhập đó cho giảng viên viên chức. Do số tiền mà cán bộ tự nguyện cho trường chậm trả trong tháng 3, 4-2020 khá nhiều, nên không thể thanh toán một lần, mà tiến hành trả bổ sung trong ba tháng 6, 7 và 8-2020.

Trong ba tháng này, ngoài mức thu nhập bình thường của giảng viên viên chức thì họ còn được nhận lại một phần thu nhập của tháng 3 và 4-2020. Ông Lê Vinh Danh đã tự nguyện cho nhà trường chậm trả 60% thu nhập, tháng 3 và 4-2020 ông chỉ nhận 40% thu nhập của một tháng bình thường.

Như vậy, trong tháng 8-2020 ông sẽ được nhận thu nhập của tháng này và một khoản thu nhập của tháng 3 và 4-2020. Đến đây có thể thấy được "xuất thân" chính xác của con số 556 triệu đồng/tháng của hiệu trưởng, cũng như con số hơn 200 triệu đồng của trợ lý hiệu trưởng mà báo chí có đề cập" - một cán bộ nhà trường lý giải.

Thanh Mai

Ông Lê Vinh Danh bị cách chức hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ông Lê Vinh Danh bị cách chức hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ngày 23/10, Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa có quyết định cách chức hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh.