Giá xăng RON95 giảm 380 đồng/lít từ 15h ngày 1/6

15h ngày 1/6, giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ, giảm nhiều nhất là xăng RON95 với 380 đồng/lít.

Cụ thể, giảm nhiều nhất là xăng RON95-III 380 đồng/lít. Các mặt hàng khác: xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 197 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.

Giá xăn giảm
Giá xăn giảm

Như vậy, giá bán xăng E5RON92 sau 15h chiều nay không cao hơn 20.219 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 21.219 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.394 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 16.225 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.354 đồng/kg.

Về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 với mức 100 đồng/lít; tiếp tục nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu như hiện hành (300 đồng/lít).

Bên cạnh đó, Liên Bộ cũng quyế định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 398 đồng/lít (kỳ trước chi 457 đồng/lít) và không chi Quỹ bình ổn đối với xăng RON95 và các loại dầu.

MY MY

theo Tin 24h