nguyễn quang thạch - các bài viết về nguyễn quang thạch, tin tức nguyễn quang thạch
Theo bước chân Gandhi, những người Việt Nam và Ấn Độ muốn gì?

Theo bước chân Gandhi, những người Việt Nam và Ấn Độ muốn gì?

90 năm sau, những người Việt và người Ấn Độ, tiếp tục bước chân của Mohandas Gandhi,...
Nhóm Sách hóa nông thôn phát động dự án trồng cây, phổ biến tri thức bảo vệ môi trường

Nhóm Sách hóa nông thôn phát động dự án trồng cây, phổ biến tri thức bảo vệ môi trường

Sau 13 năm, cùng với việc vận động học sinh đọc sách, nhóm SHNTVN tiếp tục phát động dự án...
Bạn sách

Bạn sách

Những người bạn sách ấy thì luôn tốt, dù là ở trong tay ai và theo cách nào đi nữa…
Nguyễn Quang Thạch: Chuyến đi này là thước đo để thấy được sự trưởng thành

Nguyễn Quang Thạch: Chuyến đi này là thước đo để thấy được sự trưởng thành

“Tôi muốn bước chân của tôi in dấu ở Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Châu Phi để giúp trẻ...