192 người tình nguyện nhường khoản hỗ trợ Covid-19 cho người khó khăn hơn

Toàn TP Hà Nội có 192 người thuộc diện thụ hưởng đã nhận đủ chế độ hỗ trợ nhưng sau đó tự nguyện trả lại.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết toàn TP Hà Nội có 192 người thuộc diện thụ hưởng đã nhận đủ chế độ hỗ trợ nhưng sau đó tự nguyện trả lại kinh phí để nhường lại cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trong đó có 1 người thuộc đối tượng người có công, 1 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, 43 người thuộc hộ nghèo, 147 người thuộc hộ cận nghèo.

Các nhóm đổi tượng  gặp khó khăn do dịch Covid-19 được chi trả hỗ trợ bao gồm: người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Qua thời gian chi trả đã có 85.516/385.635 người được nhận hỗ trợ kinh phí 474,2 tỷ đồng. Chỉ còn 119 người chưa nhận hỗ trợ vì các đối tượng này đang vắng mặt tại nơi cư trú. Tỷ lệ chi trả toàn TP đạt 99,97%, làm tròn là 100%.

192 người tình nguyện nhường khoản hỗ trợ Covid-19 cho người khó khăn hơn

Sở LĐTB&XH Hà Nội đã cập nhật thông tin về việc chi trả cho những đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch vào giai đoạn 2. Cụ thể: số người được phê duyệt hỗ trợ là 51.236, với kinh phí 51.838,8 triệu đồng; số hộ được phê duyệt hỗ trợ là 2.132, kinh phí 2.132 triệu đồng, số doanh ngiệp có người lao động được hỗ trợ là 32. 

Hỗ trợ cho 687 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên trong 32 doanh nghiệp. Mức hỗ trợ mỗi người lao động là 1,8 triệu đồng/tháng, với tổng kinh phí hỗ trợ 1.270,8 triệu đồng.

Các quận huyện cũng đã ra quyết định hỗ trợ cho 74 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; mức hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng, với kinh phí 93 triệu đồng (gồm 61 người nhận hỗ trợ tháng 4; có 7 người nhận hỗ trợ tháng 4 và 5; 6 người nhận hỗ trợ tháng 4, 5 và 6).

Riêng nhóm người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc, các quận, huyện đã ra quyết định hỗ trợ cho 50.475 người, mức tiền 1 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng, kinh phí 50.475 triệu đồng.

Với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4./2020 đã được các quận, huyện thẩm định và ra quyết định hỗ trợ cho 2.132 hộ, mức tiền 1 triệu đồng/tháng, thời gian 1 tháng, tổng kinh phí 2.132 triệu đồng.

Với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, các địa phương vẫn đang tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Các địa phương tiếp nhận, giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 163 DN, đơn vị sử dụng lao động với tổng số 13.854 người tương ứng trên 49,8 tỷ đồng.

Thanh Mai

Airbus kêu gọi chính phủ các nước 'giải cứu' việc làm cho người lao động

Airbus kêu gọi chính phủ các nước 'giải cứu' việc làm cho người lao động

Ngày 3/7, Hãng chế tạo máy bay Airbus kêu gọi chính phủ các nước hỗ trợ giải cứu hàng nghìn việc làm đang đứng trước nguy cơ bị cắt giảm do COVID-19.