Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Sáng 11/6 Quốc hội đã dành thời gian cho các công tác về nhân sự, trong đó có việc bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sáng ngày 11/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phê chuẩn miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải.

Theo kết quả sau khi bỏ phiếu kín, có 462/462 đại biểu, chiếm 95,65% tổng số đại biểu Quốc hội (100% có mặt) đã biểu quyết thông qua nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (66 tuổi), quê tại Bến Tre, là cử nhân chuyên ngành tài chính - ngân sách nhà nước, thạc sĩ kinh tế. Bà Ngân cũng là Chủ tịch hội đồng bầu cử của nhiệm kỳ trước.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo chương trình dự kiến, chiều nay, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc phê chuẩn sẽ được Quốc hội biểu quyết vào sáng 12/6.

Ngoài ra, Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Tỷ lệ được thông qua là 448/451 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 92,75% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV đối với bà Nguyễn Thanh Hải – người được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 443/443 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm tỷ lệ 91,72% tổng số đại biểu Quốc hội).

Các Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/6/2020.

Thanh Mai

Hôm nay, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về Hiệp định EVFTA

Hôm nay, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về Hiệp định EVFTA

Theo lịch trình, hôm nay (8/6), Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).