Bộ GD-ĐT: Chuẩn bị những điều kiện sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính sau 2021

Để tổ chức thi trên máy tính được, theo đại diện Bộ GD-ĐT có 4 công việc quan trọng phải làm.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết năm 2021 sẽ tập trung duy trì việc thi tốt nghiệp THPT trên giấy, đồng thời chuẩn bị những điều kiện để sẵn sàng có thể sớm đưa vào thử nghiệm thi trên máy tính ở những năm sau.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), ông Mai Văn Trinh thông tin, qua 6 năm điều chỉnh, đổi mới, cũng như đối diện với những khó khăn vì dịch Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thể hiện sự thành công. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục duy trì điều đó trong giai đoạn 2021-2025. Về cơ bản, chúng ta giữ ổn định như kỳ thi năm 2020 về mặt phương thức, tổ chức các bài thi, đề thi, chấm thi,...

Bộ GD-ĐT: Chuẩn bị những điều kiện sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính sau 2021

Vai trò của địa phương đã được xác định rất rõ, dần nâng cao việc chủ trì, triển khai tiếp tục cho những năm tiếp theo. Ông Trinh nhấn mạnh, riêng kỳ thi năm 2021 sẽ được giữ nguyên, ổn định như năm 2020.

Trong giai đoạn 2021-2025, phương thức tổ chức thi sẽ giữ ổn định cơ bản như năm 2020 nhưng tập trung vào 2 hướng là tích cực và tăng cường việc xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi phong phú, chuẩn hóa hơn; hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi theo hướng tính toán để tổ chức thi trên máy tính.

“Cùng việc duy trì hình thức tổ chức thi ở trên giấy thì chúng ta sẽ từng bước tính toán để đưa vào hình thức thi trên máy tính. Việc tổ chức thi trên máy tính cũng phù hợp với xu hướng chung, sự phát triển của công nghệ và kế thừa kinh nghiệm quốc tế. Song cách làm phải có lộ trình”, ông Trinh nói.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT có 4 công việc quan trọng phải làm để áp dụng thi trên máy tính: 

“Thứ nhất là cần ban hành được quy chế tổ chức thi trên máy tính.

Thứ hai là xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất, bao gồm phòng máy tính, đường truyền mạng, các thiết bị giám sát an ninh, phần mềm điều hành thi,...

Thứ ba là chuẩn bị được đội ngũ cán bộ coi thi để vận hành hình thức đó, bởi khác với việc thi trên giấy.

Thứ tư là phải chuẩn bị được cho học sinh tâm lý sẵn sàng và cụ thể hơn là kỹ năng sử dụng máy tính, các phần mềm sau này tổ chức thi,...”.

Ông Trinh cho rằng, phải có sự thử nghiệm sau đó mới mở rộng dần hình thức thi trên máy tính, cùng với việc duy trì hình thức thi trên giấy.

“Với những địa phương có đủ những điều kiện, sẽ tiến hành thử nghiệm dần. Tuy nhiên, phải đảm bảo làm sao, kể cả thi trên giấy hay máy tính thì đều trung thực, có sự tương đồng và công bằng cho tất cả thí sinh. Đặc biệt, phải làm sao không gây sốc với những bên liên quan, trước mắt là học sinh, giáo viên”.

Về lo ngại sự bất bình đẳng khi tôt chức thi trên máy, ông Trinh cho biết: “Phải quyết tâm rằng việc tổ chức thi trên máy chỉ là thay đổi về mặt phương thức thi theo hướng ứng dụng công nghệ; song không làm mất đi sự bình đẳng giữa các vùng miền”.

Việc tổ chức thi trên máy tính sẽ theo hướng trên cơ sở nền tảng các trung tâm khảo thí.

Thanh Mai

Nhiều giáo viên không đồng tình về quy định cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp

Nhiều giáo viên không đồng tình về quy định cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp

Các giáo viên có nhiều ý kiến trái chiều trước quy định cho học sinh dùng điện thoại trong giờ.