Bộ GD&ĐT lấy ý kiến dư luận về việc hỗ trợ sinh viên sư phạm 3,63 triệu đồng/tháng

Bộ GD&ĐT xin ý kiến cho dự thảo Nghị định chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên sư phạm đến hết ngày 17/3/2020.

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm xin ý kiến dư luận. Theo Nghị định dự kiến, đối tượng được áp dụng là học sinh, sinh viên theo ngành đào tạo giáo viên được đào tạo theo hình thức chính quy, văn bằng 2 chính quy, liên thông chính quy, không áp dụng với cử tuyển, hệ đào tạo từ xa, vừa học vừa làm, đào tạo theo địa chỉ, học viên cao học hay nghiên cứu sinh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong Dự thảo về Nghị định có đề cập đến việc hỗ trợ đóng tiền học phí bằng mức thu của cơ sở đào tạo giáo viên nơi học sinh, sinh viên theo học. Tuy nhiên yêu cầu không quá mức trần học phí theo quy định chung. Số tiền dự kiến hỗ trợ là 3,63 triệu/tháng cho chi phí sinh hoạt trong thời gian học tại trường, sẽ được điều chỉnh theo tốc độ giá tiêu dùng thực tế năm trước liền kề với năm đang học do Nhà nước công bố và không quá 10 tháng/năm học. Đơn vị đào tạo sẽ trực tiếp chi trả khoản tiền này. 

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên sư phạm do UBND cấp tỉnh chi trả trực tiếp cho cơ sở đào tạo giáo viên theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ. 

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra mức bồi hoàn kinh phí hỗ trợ, cụ thể là sau khi tốt nghiệp các học sinh sinh viên công tác trong ngành sư phạm tối thiểu gấp 2 lần thời gian đào tạo sẽ không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ. Ngược lại, nếu sau 2 năm, không công tác trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định sẽ phải hoàn trả số tiền nêu trên, thời gian phải hoàn trả tối đa bằng thời gian được đào tạo tại cơ sở.

Những học sinh, sinh viên bị đình chỉ cũng không được hưởng chế độ này. Đối với những sinh viên sư phạm bỏ học, chuyển sang ngành khác, tự thôi học hoặc kỷ luật thôi học phải hoàn trả toàn bộ. Người dừng học do ốm đau, lưu ban không quá 1 lần, học lại hoặc các lý do khác không do kỷ luật, thôi học sẽ được xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, người học vẫn được hưởng các chính sách khác về trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi, học bổng hay tín dụng theo quy định.

Đối với những học sinh, sinh viên sư phạm được tuyển sinh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được áp dụng theo quy định học sinh, sinh viên sư phạm không phải đóng học phí tại Điều 6 Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Về khoản tiền bồi hoàn kinh phí hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước. Các cơ sở đào tạo giáo viên tiến hành thông báo danh sách thông tin cá nhân và kết quả rèn luyện, học tập của học sinh, sinh viên sư phạm cho cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ để có trách nhiệm theo dõi và thu hồi kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt. Theo dự thảo, mức tiền bồi hoàn bao gồm kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Tiền bồi hoàn được nộp vào ngân sách nhà nước. 

Cách tính khoản bồi hoàn như sau:

S = (F / T1) x (T1 - T2)

S là kinh phí hoàn trả,

F là khoản học phí và chi phí sinh hoạt được Nhà nước hỗ trợ,

T1 là tổng thời gian làm việc trong ngành giáo dục theo quy định được tính bằng số tháng làm tròn,

T2 là số thời gian đã làm việc trong ngành giáo dục được tính bằng số tháng làm tròn.

Dự kiến chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho người theo học ngành đào tạo giáo viên quy định tại Nghị định này được thực hiện từ năm học 2020 - 2021. Bộ GD&ĐT xin góp ý của dư luận cho dự thảo Nghị định này đến hết ngày 17/3/2020.

Thanh Mai

Chó và Mèo dưới lăng kính khoa học: Cẩm nang cho 'sen' khi nuôi dạy các 'boss'

Chó và Mèo dưới lăng kính khoa học: Cẩm nang cho "sen" khi nuôi dạy các "boss"

Antonio Fischetti đã mang đến cho người đọc cái nhìn khái quát nhưng hết sức đầy đủ về chó và mèo