Cận Tết, giá xăng giảm mạnh

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vừa thông báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ điều hành mới.

Từ 15h hôm nay (8/2), giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 790 đồng/lít, xuống mức 22.120 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 900 đồng/lít, còn 23.260 đồng/lít, dầu diesel cũng giảm 290 đồng/lít còn 20.700 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính - Công Thương chỉ đạo lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut với mức 300 đồng/kg. Tuy nhiên, cơ quan quản lý không thực hiện việc trích lập và cũng không chi Quỹ Bình ổn đối với tất cả các loại xăng dầu khác.

Bộ Công Thương đã ban hành văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu tiến hành kiểm tra và rà soát hiện trạng cũng như điều kiện liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, và giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu.

Thương nhân đầu mối có trách nhiệm báo cáo chi tiết về các điều kiện liên quan đến cảng chuyên dụng (quyền sở hữu, thuê, khả năng tiếp nhận tàu chở xăng dầu), kho tiếp nhận xăng dầu (số lượng, quyền sở hữu, thuê từ doanh nghiệp nào, địa điểm, thời gian thuê), và phương tiện vận tải xăng dầu (số lượng, quyền sở hữu, thuê, loại phương tiện, thời gian thuê).

Ngoài ra, thương nhân đầu mối cũng cần báo cáo chi tiết về hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm thông tin về cửa hàng thuộc sở hữu, cửa hàng thuê (thuê từ 5 năm trở lên), đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, và tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, thương nhân phân phối cũng phải báo cáo chi tiết về hệ thống phân phối xăng dầu của mình, bao gồm thông tin về cửa hàng thuộc sở hữu, cửa hàng thuê, cửa hàng trực thuộc đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng trực thuộc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, và nhiều thông tin khác liên quan.

HÀ MY