Cảnh sát Giao thông mặc thường phục có được dừng xe xử phạt?

Cảnh sát giao thông (CSGT) mặc thường phục có được dừng xe xử phạt người dân được xem là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay.

Khoản 1 Điều 16 Thông tư 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định, CSGT khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch chỉ được yêu cầu người tham gia giao thông dừng xe trong 4 trường hợp:

  • Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm khác;
  • Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.
  • Có văn bản đề nghị của: Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; cơ quan liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

Đặc biệt, CSGT khi tuần tra kiểm soát cơ động được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm nếu phát hiện vi phạm an toàn giao thông; phối hợp phòng chống tội phạm; tin báo, tố giác về hành vi phạm pháp; phát hiện phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định trên đường cao tốc.

Cảnh sát Giao thông mặc thường phục có được dừng xe xử phạt?

Về việc CSGT mặc thường phục, dựa theo Điều 11 Thông tư 65 cho thấy, khi tiến hành kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ tuần tra, kiểm soát được bố trí một bộ phận CSGT mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, giám sát trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm.

Như vậy, CSGT mặc thường phục không được quyền dừng xe xử phạt mà chỉ thực hiện giám sát tình hình giao thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và báo ngay cho bộ phận tuần tra mặc cảnh phục nếu phát hiện vi phạm.

HOÀNG GIA