Công ty CP Dược phẩm Việt Hà bị xử phạt 100 triệu đồng vì không kê khai giá thuốc

Do không thực hiện kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường đối với 4 loại thuốc, Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế xử phạt 100 triệu đồng.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức 100 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà (địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Lô A đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh) do công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường đối với các thuốc:

+ Medovent 30mg (số giấy đăng ký lưu hành VN-17515-13)

+ Flucort-N (số giấy đăng ký lưu hành VN11881-11), Lomac-20 (số giấy đăng ký lưu hành VN-20920-18)

+ Leucostim (số giấy đăng ký lưu hành QLSP-899-15).

Công ty CP Dược phẩm Việt Hà bị xử phạt 100 triệu đồng vì không kê khai giá thuốc - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà bị xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường

Trong quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà có địa chỉ tại: số 4 Lô A đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Minh Sơn là Tổng Giám đốc công ty- Người đại diện theo pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà có tình tiết tăng nặng khi có từ 02 thuốc trở lên thuộc cùng một hành vi vi phạm và được phát hiện trong một lần kiểm tra.

Đối chiếu theo Điều 133 Nghị định 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 73 Điều 5 Nghị định 155/2018/NĐ-CP) quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh trong việc thực hiện quy định về kê khai, kê khai lại giá thuốc. Cơ sở kinh doanh dược có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai, kê khai lại giá thuốc và các quy định khác về quản lý giá thuốc tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá kê khai, kê khai lại và tính chính xác của các số liệu, tài liệu báo cáo, thông tin do cơ sở cung cấp.

Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tổng số tiền phạt 100 triệu đồng do có tình tiết tăng nặng nên mức phạt tiền đối với tổ chức gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân. Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Dược phẩm Việt Hà bị xử phạt 100 triệu đồng vì không kê khai giá thuốc - Ảnh 2.

Cơ sở kinh doanh dược được bán thuốc kể từ ngày cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đặt gia công, cơ sở nhập khẩu thuốc đó nộp hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc.

Cơ sở kinh doanh dược không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại do chính cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đặt gia công, cơ sở nhập khẩu thuốc đó đã kê khai, kê khai lại.

(Nguồn: Tổng hợp)

THANH TRÚC