Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì? Những điều cần biết về đầu tư tài chính ngắn hạn

Giá cao su thế giới hôm nay 16/10 tăng mạnh, sàn Thượng Hải tăng phiên thứ 5 liên tiếp, mức chênh lệch khá cao. Nguồn cung thấp trong khi nhu cầu sản xuất tăng là nguyên nhân.

Hiện nay, trên thị trường chia làm hai loại đầu tư phổ biến là đầu tư tài chính ngắn hạn và đầu tư tài chính dài hạn. Sự phân biệt hai loại này phù thuộc vào thời gian đầu tư. Vậy đầu tư ngắn hạn là gì?

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì?

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Short-term financial investment) là chỉ tiêu tài sản trên bảng cân đối kế toán của một công ty.

Đặc biệt, đầu tư ngắn hạn chỉ giới hạn thời gian thu hồi vốn là dưới 1 năm. Điều này khiến cho việc luân chuyển dòng tiền được nhanh chóng và thuận lợi hơn với người đầu tư.

Thông thường nguồn vốn dành cho các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền nhàn rỗi trong khoảng thời gian nhất định nên cần phải được thu hồi nhanh.

2. Các hình thức đầu tư tài chính ngắn hạn phổ biến

Một số hình thức đầu tư tài chính ngắn hạn phổ biến như:

- Trái phiếu công ty có kỳ hạn dưới 12 tháng.

- Tín phiếu kho bạc.

- Kỳ phiếu Ngân hàng.Tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng.

- Dùng vốn huy động từ các cá nhân, tổ chức khác để đem góp vốn kinh doanh vào một tổ chức khác với thời gian thu hồi vốn trong vòng 1 năm.

- Ngân hàng kinh doanh tiền tệ trên thị trường chứng khoán hay thị trường liên ngân hàng bằng cách huy động các nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội để mua trái phiếu, tín phiếu hay cho vay ngắn hạn dưới 1 năm.

- Các quỹ đầu tư đang hoạt động trên thị trường chứng khoán
Các cá nhân có tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm dưới 12 tháng sử dụng để mua trái phiếu chính phủ hay tín phiếu kho bạc.

- Công ty chứng khoán mua và bán các trái phiếu ngắn hạn,..

Hầu hết các công ty có vị thế tiền mặt mạnh đều có tài khoản các khoản đầu tư ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán.

Điều này có nghĩa là một công ty có thể đủ sức đầu tư thặng dư tiền mặt vào cổ phiếu và trái phiếu để tìm kiếm được lợi nhuận cao hơn so với việc đem tiền mặt thặng dư đi gửi tiết kiệm.

(Nguồn: Tổng hợp)

TRUNG HIẾU