Đề xuất kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ thuộc Bộ Quốc phòng

Những đề xuất mới trong dự thảo nhằm góp phần đấu tranh, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, xây dựng quân đội trong sạch, vững mạnh.

Bộ Quốc phòng đã ban hành dự thảo (lần 6) Thông tư quy định việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc bộ này để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Theo đó, thành phần được kiểm soát tài sản, thu nhập gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công viên chức quốc phòng; đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập trong Bộ Quốc phòng; người làm công tác cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đề xuất kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ thuộc Bộ Quốc phòng

Dự thảo quy định người có nghĩa vụ kê khai phải tự giác báo cáo chỉ huy để đăng ký kê khai bổ sung khi có biến động tài sản, thu nhập trong năm từ 300 triệu đồng trở lên.

Bản khai của người kê khai tài sản, thu nhập phải công khai tại đơn vị của người đó. 

Ngoài r, Bộ Quốc phòng đề xuất 2 nhóm cần kê khai lần đầu là: Cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị của bộ; cán bộ, nhân viên sau khi nhận quyết định phong quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tuyển dụng và tuyển chọn.

Ba nhóm khác phải kê khai trước ngày 31/12 hàng năm, gồm: Người giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự, bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và vị trí tương đương trở lên; người giữ các chức vụ kiểm tra viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm phán, kiểm toán, quản giáo...; người quản lý doanh nghiệp hoặc đại diện phần vốn do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

"Tài sản, thu nhập phải kê khai là những tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người kê khai, của vợ/chồng hoặc con chưa thành niên theo Luật Phòng chống tham nhũng.

Người giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự, bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và tương đương trong đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ do Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản. Các trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm soát. Thanh tra Bộ Quốc phòng sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của các nhóm còn lại.

Cơ quan thanh tra còn có trách nhiệm xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Bộ Quốc phòng cũng nghiêm cấm các hành vi kê khai nguồn gốc tài sản không trung thực, không đầy đủ hoặc tẩu tán, che giấu tài sản; cố ý làm sai lệch hồ sơ kê khai; lợi dụng việc kê khai tài sản để xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác.

Theo Bộ Quốc phòng những điều sẽ góp phần đấu tranh, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, xây dựng quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, làm nền tảng vững chắc cho xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thanh Mai

Dự kiến năm 2022 sẽ mua vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi

Dự kiến năm 2022 sẽ mua vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi

Theo ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, vào năm 2022, Bộ Y tế sẽ đặt mua vaccine để tiêm cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Sau khi vaccine về sẽ có hướng dẫn cụ thể cho từng địa phương.