Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng

Sở LĐ-TB-XH Hà Nội báo cáo nhanh về khảo sát tình hình lương, thưởng tết năm 2021 của 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Khảo sát được thực hiện với 4 loại hình doanh nghiệp trên địa bàn, gồm: Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, doanh nghiệp dân doanh doanh nghiệp FDI .

Đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Đối với thưởng Tết Dương lịch, mức bình quân là 1.000.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 3.500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương bình quân năm 2020 là  6 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: là 185.144.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4.900.000 đồng/người/tháng.

Đối với thưởng tết Dương lịch, mức thưởng bình quân: 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người. 

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân 3,8 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khối doanh nghiệp dân doanh

Đối với thưởng tết Dương lịch, mức thưởng bình quân: 780.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người. 

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 4,2 triệu đồng/người.  Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI

Đối với thưởng tết Dương lịch, mức thưởng bình quân đạt 750.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320.000 đồng/người. 

Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức thưởng bình quân: 4,45 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người. 

Theo nhận định của Sở LĐTBXH, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của  phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn nên mức thưởng Tết năm 2021 thấp hơn mức của năm 2020. Báo cáo thưởng Tết 2020, nhóm doanh nghiệp dân doanh đã dẫn đầu về mức thưởng cho người lao động với con số 420 triệu đồng.

HOÀNG ANH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương