Đổi căn cước công dân tại nơi tạm trú có cần KT3 không?

TP.HCM là nơi thu hút người dân từ nhiều nơi khác đến làm việc và sinh sống. Đổi căn cước công dân khi đang tạm trú tại TP.HCM có cần KT3 không là câu hỏi nhiều người thắc mắc.

Hỏi: Tôi quê ở Cà Mau, đã sinh sống tại TP.HCM được 5 năm. Hiện nay CMND của tôi bị hết hạn, tôi muốn đổi thành CCCD. Vậy trường hợp của tôi khi đổi sang CCCD tại TP.HCM thì có được thực hiện tại TP.HCM và có cần phải có KT3 hay không?

Đáp: Theo quy định tại Điều 27 Luật Căn cước công dân năm 2014 thì thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thuộc về Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân thuộc Bộ Công an. Đồng thời theo quy định tại Điều 26 Luật căn cước công dân 2014, thì những nơi  sau đây sẽ tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân của công dân, bao gồm:

- Cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

- Cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vị hành chính tương đương;

- Trong trường hợp cần thiết thì cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức việc làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại đơn vị xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc ngay tại chỗ ở của công dân.

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019/TT-BCA) của Bộ Công an, cơ quan quản lý CCCD cấp tỉnh giải quyết cấp đổi, cấp lại CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, TP trung ương khác.

Cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ CCCD khi công dân có yêu cầu.

Như vậy, xét về thẩm quyền thì cơ quan quản lý CCCD cấp tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết cấp CCCD cho người dân thường trú tại tỉnh, TP trung ương khác trong trường hợp cấp đổi CCCD, theo LuatVietnam.

Do đó, nếu bạn đã có đăng ký tạm trú tại TP.HCM thì bạn có thể thực hiện thủ tục cấp đổi CMND sang CCCD tại đây, mà không phải về lại nơi đăng ký thường trú (Theo quy định của Luật Cư trú hiện hành, việc bạn được cấp sổ tạm trú KT3 hay phiếu đăng ký tạm trú không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn).

* Lưu ý: Thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể thay đổi theo chính sách pháp luật hiện hành.

AN LY