Đứng tên hộ kinh doanh cho hợp đồng mua bán được không?

Tôi đăng ký giấy phép kinh doanh là hộ cá thể tên cửa hàng trung tâm điện tử vi tính. Vậy tôi làm hợp đồng mua bán đứng tên trung tâm được không hay phải đứng tên chủ hộ kinh doanh?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời trên diễn đàn Luật Việt Nam như sau:

Theo quy định tại Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hộ kinh doanh được quy định như sau:

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hợp đồng mua bán tài sản là một đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2015, theo đó Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán (Điều 430)

Chủ thể trong hợp đồng mua bán tài sản là người có quyền sở hữu tài sản và là người chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho bên mua.

Như vậy, khi bạn đăng ký giấy phép kinh doanh là hộ cá thể tên cửa hàng trung tâm điện tử vi tính, nếu hộ kinh doanh cá thể bán hàng cho bên mua thì hợp đồng phải đứng tên hộ kinh doanh cá thể theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

PV (t/h)