Gần 40.000 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 10 triệu người bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tổng số người, hộ được hỗ trợ là hơn 10 triệu người, tổng số tiền ngân sách trực tiếp chi để thực hiện chính sách hỗ trợ gần 40.000 tỷ đồng.

Trong phiên họp Chính phủ ngày 1/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ đã thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19. 

Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành chức năng rà soát hoàn thiện để trình ký ban hành. Cụ thể:

Hỗ trợ thêm 500.000 đồng/tháng ngoài mức hỗ trợ thường xuyên trong 3 tháng từ tháng 4 đến thang 6/2020. Đối tượng nhận hỗ trợ là những người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (1.135 người), đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng thang. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ là 6.470 tỷ đồng, tổng số người được hỗ trợ 4,315 triệu người.

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 đối với các đối tượng là hộ nghèo (984.000 hộ), hộ cận nghèo. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách là 6.730 tỷ, tổng số hộ được hỗ trợ 2,244 triệu hộ.

Gần 40.000 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 10 triệu người bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, cho các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách là 5.400 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ khoảng 1 triệu người.

Ngoài ra, người sử dụng lao đông được vay Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn không quá 12 tháng. Mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu theo vùng để trả lương cho người lao đông bị ngừng việc 3 tháng và có trách nhiệm trả lương ngừng việc còn lại cho người lao động.  Dự kiến số tiền cho vay là 16.200 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ 3 triệu lao động.

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong 3 tháng, từ tháng 4 - 6 năm 2020, cho đối tượng là hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sáchlà 2.280 tỷ đồng, tổng số hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ 760 ngàn hộ.

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng, từ tháng 4 - 6 năm 2020, cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách cho nhóm đối tượng nàylà 15.000 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 5 triệu người.

Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. 

Chính phủ cũng đưa ra 2 chính sách hỗ trợ đặc thù và cho áp dụng quy trình đơn giản hóa để tạo điều kiện cho người lao động gửi hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa không quá 12 tháng khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội trở lên (kể cả lao động ngừng việc). Dự kiến số tiền được tạm dừng khoảng 6.500 tỷ đồng.

Người sử dụng lao động được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động theo quy định của Luật Việc làm. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1.000.000 đồng/người/tháng. Dự kiến số tiền được hỗ trợ là 3.000 tỷ đồng.

Tổng số người, hộ được hỗ trợ là hơn 10 triệu người; tổng số tiền ngân sách trực tiếp chi để thực hiện chính sách hỗ trợ này là gần 40.000 tỷ đồng (chưa tính các khoản hộ trợ gián tiếp như cho vay lãi suất ưu đãi, giãn, hoãn đóng tiền bảo hiểm xã hội…).

Thanh Mai

Thời tiết ngày 2/4: Hà Nội có mưa phùn

Thời tiết ngày 2/4: Hà Nội có mưa phùn

Dự báo thời tiết ngày 2/4, tại khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.