Gia chủ có Mệnh cung Khảm ở nhà hướng Đông có tốt không?

Gia chủ có Mệnh cung Khảm, thuộc dương Thủy, nếu ở nhà hưởng Đông thuộc cung Chấn, dương Mộc, thành quẻ Lôi thủy giải cho kết quả được sao tốt Thiên y.

Sao tốt Thiên y thuộc Cự môn tinh, Dương Thổ, Thượng kiết. Nếu tạo tác nhà cửa, được sao tốt Thiên y, thì giàu có ngàn vàng, không tật bịnh, nhơn khẩu, ruộng vườn, súc vật được đại vượng. Là hướng biểu hiện cho giàu có, sức khỏe và sự sống lâu.

Nhưng gia chủ Mệnh cung Khảm , thuộc dương Thủy, nhà hướng Đông , cung Chấn thuộc dương Mộc, nhà bị thuần dương nhưng cho ra sao tốt Thiên y. Nhưng cung Chấn thuộc hành Mộc lại khác sao tốt Thiên y thuộc hành Thổ, nên cũng chỉ được một thời gian ngắn, sau kém dần rồi lụi tàn, dẫn đến gia đạo bị suy thoái, nên không tốt.

Nên có tượng "Lôi thủy pháp tự, đa hành thiện": Sấm đi với nước, thiếu người thừa tự, nên nhà này cần làm nhiều việc thiện, vì thuần dương, âm bị suy yếu, có hại cho giới nữ trong gia đình, nhân khẩu ít, cần sắp xếp chi tiết trong nhà để cân bằng âm dương , cho con cháu sau này hưởng phúc lộc lâu bền.

Gia chủ mệnh Khảm bố trí nhà thế nào hợp phong thủy?
Gia chủ mệnh Khảm bố trí nhà thế nào hợp phong thủy?

Vậy tuổi gia chủ có Mệnh cung Khảm, ở nhà hướng Đông cần sắp xếp như thế nào cho cân bằng âm dương để con cháu sau này hưởng phúc lộc lâu bền?

Theo chuyên gia phong thủy Hồ Thắng, thì gia chủ có Mệnh cung Khảm, nhà hướng Đông được sao tốt Thiên y. Nhưng sao tốt Thiên Y thuộc hành Thổ, nhà nhin về hưởng Đông là cung Chán thuộc hành Mộc, như vậy Mộc khắc Thổ, cung khác sao, nên cũng chỉ dược một thời gian ngắn, sau kém dán rồi lui tàn, dẫn đến gia đạo bị suy thoái.

Vì vậy, cần phải dựa vào ngủ hành tương sinh để sắp xếp sao cho ngôi nhà hướng Đông với Mệnh cung Khảm của gia chủ, để ngôi nhà hưởng Đông không khắc phá sao tốt Thiên y, mà ngược lại được vòng tương sinh, để cho con cháu sau này hưởng phúc lộc lâu bền.

Mệnh cung của gia chủ là cung Khảm, thuộc hành Thủy, nhà hưởng Đông, cung Chấn thuộc dương Mộc. Gia chủ nên bố trí mặt bếp nhìn về hướng Nam, cung Ly thuộc âm Hỏa, như vậy là Mộc Hỏa tương sinh, và đã cân bằng âm dương cho ngôi nhà, tốt cho cả nam lẫn nữ, và được sao tốt Diên niên (Phúc đức) thuộc hành Kim. Nhưng vị tri đặt bếp phải nằm trên phương vị xấu trong ngôi nhà, so với Mệnh cung của gia chủ mới tốt.

Sao tốt Diên niên (Phúc đức) thuộc hành Kim, tương sinh cho Mệnh cung Khảm thuộc hành Thủy, hành Thủy tương sinh cho nhà hướng Đông thuộc hành Mộc, hành Mộc tương sinh cho bếp hướng Nam thuộc hành Hỏa, hành Hỏa tương sinh cho hành Thổ của sao tốt Thiên y, như vậy sao tốt Thiên y lại được phát huy tác dụng mạnh mẽ, nên bếp hướng Nam đem đến cho gia đạo được phú quý.

Hơn nữa, bếp hướng Nam, cung Ly thuộc âm Hỏa, phối với nhà hướng Đông, cung Chấn thuộc dương Mộc, cho ra sao tốt Sanh khí, thuộc hành Mộc, như vậy là Mộc Mộc tương hòa, tương vượng, tượng Thanh Long nhập trạch, tốt bậc nhất, tiền bạc tới nhà, thanh danh vang dội, tài vận thăng tiến, được phú quý. Rất tốt.

Nhà hướng Đông được sao tốt Thiên y. Bếp hướng Nam được sao tốt Diên niên (Phúc đức). Phối nhà hướng Đông cung Chấn với bếp hướng Nam cung Ly, được sao tốt Sanh khí. Như vậy là ngôi nhà vừa cân bằng âm dương, lại vừa được ba sao tốt: Thiên y – Diên niên (Phúc đức) – Sanh khí.

Rất tốt.

PHI CHÂU