Giá gạo ngày 6/9: Tạm thời giữ giá

Sau nhiều ngày liên tục thay đổi thất thường, giá lúa gạo hôm nay tạm thời giữ vững.

Chỉ trong vòng chưa đến một tuần, giá các loại gạo, nếp đã có rất nhiều thay đổi. Gạo bụi sữa liên tục nhảy giá từ giảm lên tăng và giữ giá 12.500 đồng/kg trong hôm nay. Các loại gạo đặc sản như Đài Loan, Long Lân, Yến Phụng hôm nay cũng đứng giá.

Ghi nhận giá gạo ngày 6/9 trên địa bàn TP.HCM hôm nay:

STT Tên Giá (đồng/Kg) Thay đổi
 1 Nếp Sáp 20.500 Giữ nguyên
 2 Nếp Than 35.000 Giữ nguyên
 3 Nếp Bắc 25.000 Giữ nguyên
 4 Nếp Bắc Lức 35.000 Giữ nguyên
 5 Nếp Lức 25.000 Giữ nguyên
 6 Nếp Thơm 30.000 Giữ nguyên
 7 Nếp Ngồng 20.000 Giữ nguyên
 8 Gạo Nở Mềm 11.000 Giữ nguyên
 9 Gạo Bụi Sữa 12.500 Giữ nguyên
10 Gạo Bụi Thơm Dẻo 13.000 Giữ nguyên
11 Gạo Dẻo Thơm 64 12.000 Giữ nguyên
12 Gạo Dẻo Thơm 16.000 Giữ nguyên
13 Gạo Hương Lài Sữa 17.000 Giữ nguyên
14 Gạo Hàm Châu 16.000 Giữ nguyên
15 Gạo Nàng Hương Chợ Đào 19.000 Giữ nguyên
16 Gạo Nàng Thơm Chợ Đào 18.000 Giữ nguyên
17 Gạo Thơm Mỹ 15.500 Giữ nguyên
18 Gạo Thơm Thái 14.500 Giữ nguyên
19 Gạo Thơm Nhật 17.800 Giữ nguyên
20 Gạo Lức Trắng 23.000 Giữ nguyên
21 Gạo Lức Đỏ (loại 1) 25.000 Giữ nguyên
22 Gạo Lức Đỏ (loại 2) 42.000 Giữ nguyên
23 Gạo Đài Loan 24.500 Giữ nguyên
24 Gạo Nhật 30.000 Giữ nguyên
25 Gạo Tím 40.000 Giữ nguyên
26 Gạo Huyết Rồng 45.000 Giữ nguyên
27 Gạo Yến Phụng 35.000 Giữ nguyên
28 Gạo Long Lân 28.000 Giữ nguyên
29 Gạo Hoa Sữa 18.000 Giữ nguyên
30 Gạo Hoa Mai 20.000 Giữ nguyên
31 Tấm Thơm 15.000 Giữ nguyên
32 Tấm Xoan 17.500 Giữ nguyên
33 Gạo Thượng Hạng Yến Gạo 22.000 Giữ nguyên
34 Gạo Đặc Sản Yến Gạo 17.000 Giữ nguyên
35 Gạo Đài Loạn Biển 16.500 Giữ nguyên
36 Gạo Thơm Lài 15.000 Giữ nguyên
37 Gạo Tài Nguyên Chợ Đào 16.000 Giữ nguyên

THUẬN TIỆN

theo Tin 24h

Giá gạo ngày 2/9: Gạo bụi sữa, bụi thơm giảm nhẹ

Giá gạo ngày 2/9: Gạo bụi sữa, bụi thơm giảm nhẹ

Hôm nay 2/9, gạo bụi sữa, bụi thơm giảm nhẹ 500 đồng/kg, giá lần lượt là 12.000 và 13.000 đồng/kg. Gạo Hàm Châu tăng nhẹ 500 đồng lên 16.000 đồng/kg.