Giá hải sản giảm mạnh ngày cuối tuần

Giá thực phẩm hôm nay 1/12 ghi nhận các loại hải sản gồm cua biển và tôm thẻ giảm mạnh ngày cuối tuần tại siêu thị.

Giá thực phẩm hôm nay 1/12 ghi nhận tại siêu thị cho thấy, hải sản giảm mạnh cụ thể gồm: Tôm thẻ loại 60-80 con/kg giảm 20.000 đồng còn 239.000 đồng/kg, cua thịt Năm Căn giảm 26.000 đồng còn 439.000 đồng/kg, cua gạch năm căn cũng giảm 26.000 đồng còn 569.000 đồng/kg.

Bảng giá thực phẩm hôm nay 1/12

STT

Sản phẩm

Chợ (đồng/kg)

E-mart (đồng/kg)

 1

Sườn già

110.000-115.000

149.000

 2

Xương đuôi

80.000-90.000

121.000

 3

Nạm bò

110.000-120.000

149.000

 4

Bò xay

120.000-130.000

168.000

 5

Uức gi lê

50.000-55.000

78.000

 6

Chân gà

33.000-35.000

37.000

 7

Cua thịt

400.000-410.000

439.000

 8

Cua gạch

490.000-500.000

569.000

 9

Tôm thẻ

180.000-200.000

239.000

10

Cá diêu hồng

55.000-60.000

64.000

11

Cá hú

75.000-80.000

95.000

12

Cá nục

60.000-65.000

76.000

13

Bắp cải trắng

12.000-15.000

12.900

14

Khổ qua

22.000-25.000

26.500

15

Mướp hương

12.000-15.000

19.900

16

Khoai môn

30.000-35.000

39.900

17

12.000-14.000

16.900

18

Táo

30.000-35.000

45.000

19

Hồng

25.000-30.000

29.900

20

Bưởi da xanh

50.000-60.000

74.900

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương