Hoàng Hoa Trung: Bữa cơm nhỏ nuôi ước mơ to và dự án Nuôi em

Chính sự gắn kết giữa việc người nuôi được gắn tên trên ảnh thẻ các em, được biết mặt, biết tên các em sẽ khiến họ cảm thấy rất tin tưởng và được thôi thúc muốn chia sẻ mô hình này đến với người khác. Tôi chỉ quan tâm rằng nếu học sinh cần thì chúng tôi sẽ làm, và không loại trừ một hướng làm nào. Tôi sẽ làm tất cả vì học sinh.

 

Quang Vũ

Bán chè từ lớp 2, gọi vốn 800 triệu ở tuổi 11 - Bống “chè bưởi” hiện tại: Phụ trách dự án Nuôi em, sắp mở tiệm ở Bình Dương

Bán chè từ lớp 2, gọi vốn 800 triệu ở tuổi 11 - Bống “chè bưởi” hiện tại: Phụ trách dự án Nuôi em, sắp mở tiệm ở Bình Dương

Ở tuổi 16, Bống biết rõ giấc mơ của mình không chỉ dừng lại cho bản thân hay kinh doanh mà mong ước sẽ hỗ trợ được nhiều em nhỏ hơn nữa.

Đọc nhiều nhất